Bakertand

Bakertand BV en de gemeente Goirle maken samen met de omgeving een mooie nieuwe wijk aan de rand van Goirle. Het gebied ligt tussen de Oostplas, de A58, de bebouwing van Boschkens en de Rillaersebaan. In januari 2018 is de Bakertand na een grenscorrectie weer onderdeel geworden van de gemeente Goirle. Goirle en Tilburg hebben bij de overgang afspraken gemaakt over de invulling van het gebied. Bakertand BV (gemeente Tilburg) is eigenaar van veel gronden in het gebied en ontwikkelt er een nieuwe woonwijk. 

Bakertand BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk. De gemeente ondersteunt en toetst tijdens de planvorming. Onder ‘Downloads’ vindt u het koersdocument, de proefverkaveling en het woningbouwprogramma.

Wat staat er in deze documenten?

De gemeenteraad heeft op 19 februari 2020 kennisgenomen van het koersdocument “Bakertand” (voorheen “Bacaertlant”). Hierin staan de uitgangspunten voor het project. Dit koersdocument staat onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina.

In de raadsvergadering van 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma gewijzigd vastgesteld. Het nieuwe woningbouwprogramma vindt u ook onder ’ Downloads’. Dit vervangt het woningbouwprogramma op bladzijde 45 van het koersdocument.

Op basis van dit woningbouwprogramma heeft Bakertand BV een nieuwe tekening gemaakt van de proefverkaveling voor deelgebied A en B. De nieuwe tekening staat onder ’ Downloads’.

Bakertand BV betrekt bewoners uit het gebied, de omliggende wijken, het Biodiversiteitsteam en DuurzaamRielGoirle bij de verdere uitwerking van de plannen. Zo is er een planteam bestaande uit inwoners uit de omliggende wijken. Zij geven Bakertand B.V. gevraagd en ongevraagd advies over de plannen.

  • Het bestemmingsplan is door de raad op 11 juli 2023 geamendeerd vastgesteld en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er kan beroep worden aangetekend bij Raad van State binnen een termijn van 6 weken na publicatie.
  • Natuurlijk komt er ook informatie voor iedereen die meer wil weten over de plannen.
  • De gronden worden naar verwachting in de tweede helft van 2024 bouwrijp gemaakt. In  2024 start de bouw van de eerste woningen. U kunt zich dus nog niet inschrijven voor de woningen. Zodra dit kan, maken we dit bekend.

Heeft u vragen? Mail dan naar info@woneninbakertand.nl. Heeft u een vraag over de rol van de gemeente in dit plan? Bel dan de gemeente, Frans Hendrickx, via T 013 5310 610.