Begroting en jaarstukken

In de begroting staan de plannen voor onze gemeente voor het komende jaar, wat ze gaan kosten en waarvan we het betalen.

Begroting

Begroting 2024 (Lees voor)(pdf, 2.4 MB) 

Perspectiefnota

De perspectiefnota 2024 is vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2023.

Jaarrekening

In de jaarrekening 2022 legt de gemeente verantwoording af over de keuzes die ze hebben gemaakt. 

Archief

Stukken terugkijken uit eerdere jaren

De perspectiefnota, begroting en jaarstukken van eerdere jaren zie je in op ArchiefWeb