Bezwarencommissie

Bezwaren tegen beslissingen van de gemeente worden behandeld door de bezwarencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en vergadert elke twee weken op woensdag. De bezwaarmaker, de gemeente en anderen die belang hebben bij het besluit, vertellen tijdens deze hoorzittingen over hun standpunten. Als deze hoorzittingen openbaar zijn, mag u hierbij aanwezig zijn.

Agenda hoorzitting

Datum en tijd Onderwerp
20 maart om 15.15 uur bezwaarschrift tegen het opleggen van een bouwstop met dwangsom (openbaar)
3 april om 15.15 uur bezwaarschrift tegen een BRP uitschrijving (niet openbaar)
3 april om 15.45 uur bezwaarschrift tegen de splitsing van een bedrijfspand voor de opvang van statushouders (openbaar)
17 april om 15.15 uur hoorzitting tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving (openbaar)

Wat u moet weten

Stuur ons een e-mail als u aanwezig wil zijn

Doe dit uiterlijk één week voor de hoorzitting via info@goirle.nl. U krijgt daarna een reactie van ons.

Bepaalde hoorzittingen zijn niet openbaar

Dit is bijvoorbeeld wanneer het gaat om een besluit binnen het sociaal domein. Deze besluiten raken de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. We respecteren de privacy.

Soms wijzigt de agenda op het laatste moment

Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie via info@goirle.nl of via telefoonnummer (013) 5310 610.

Na de hoorzitting geeft de bezwarencommissie een advies

Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens opnieuw een beslissing.