Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. U leest hier hoe we omgaan met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. En wat we willen beschermen of bewaren. De gemeenteraad stelde de Omgevingsvisie vast in december 2021. De Omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we regelmatig bekijken of de inhoud nog actueel is.

Omgevingsvisie bekijken