Hulp van onafhankelijke cliëntondersteuner

Voor zorg of ondersteuning aan huis, beschermd wonen of hulp bij schulden kunt u terecht bij verschillende organisaties. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meevragen. Deze beschikt over de juiste kennis om met u mee te denken. U heeft voor deze hulp geen doorverwijzing nodig en het kost u niets. 

Wat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Deze helpt en denkt mee over zorg en ondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere:

  • Een luisterend oor bieden
  • Zorgen voor overzicht in uw situatie door naar u te luisteren en samen met u alles op een rijtje te zetten
  • Meegaan naar gesprekken met de gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor
  • Helpen bij het stellen van vragen en zoeken naar oplossingen
  • Informatie geven en u ondersteunen bij het maken van keuzes  
  • Hulp bieden bij het zoeken naar zorg en hulpmiddelen
  • Ondersteuning en advies bieden bij het doen van een zorgaanvraag
  • Hulp bieden wanneer u het niet eens bent met een beslissing. Of wanneer u ontevreden bent met de zorg die u krijgt

Voor wie is de onafhankelijke cliëntondersteuner?

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn er voor alle inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp en ondersteuning. Ook mensen die al hulp en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het is gratis.

Wilt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Neem dan contact op met Het Dorpsteam. Of rechtstreeks met één van de samenwerkende partijen: Senioren Goirle, FNV, Seniorenbelang Riel of MEE de Meentgroep