Hulp van onafhankelijke cliëntondersteuner

Voor zorg of ondersteuning aan huis, beschermd wonen of hulp bij schulden kunt u terecht bij verschillende organisaties. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meevragen. Deze beschikt over de juiste kennis om met u mee te denken.

Wat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Deze helpt en denkt mee over zorg en ondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere:

  • helpen bij het vinden van de weg naar de juiste hulp, zorg en hulpmiddelen
  • uitleggen hoe u zorg of specialistische hulp kunt aanvragen
  • meegaan naar een gesprek met gemeente, zorgaanbieder of zorgverzekeraar en ervoor zorgen dat u goed wordt gehoord
  • helpen bij het onder woorden brengen van uw vragen en wensen
  • helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
  • helpen bij het maken van eigen keuzes
  • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt of eigen omgeving om zolang mogelijk zelfstandig te blijven
  • meedenken over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u nu krijgt

Voor wie is de onafhankelijke cliëntondersteuner?

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn er voor alle inwoners van de gemeente Goirle die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook mensen die al zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het is gratis.

Wilt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Neem dan contact op met Het Dorpsteam.