Containers

Containers verstrekken wij gratis. Ze zijn verbonden aan het woonadres en blijven eigendom van de gemeente. De gemeente Tilburg verzorgt voor inwoners van Goirle en Riel de afvalinzameling. We zamelen vier afvalstromen in: GFT, PMD, papier en restafval. 

Een container aanvragen of een reparatie-afspraak maken:


Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg.

Is uw container kwijt? Bijvoorbeeld nadat deze geleegd is of bij een verhuizing. Maak een melding via de website van de gemeente Tilburg. Via de gemeente Tilburg ontvangt u een nieuwe container. We blokkeren uw oude container. U kunt deze niet meer gebruiken.

Container teruggevonden? Meldt dit online en we halen uw nieuwe container weer op. Uw oude container wordt gedeblokkeerd en kan dan weer gebruikt worden.

Container gevonden

Heeft u een container gevonden die al een tijd op straat staat? En weet u niet bij welk adres de container hoort? Laat deze 'zwervende' container ophalen.

Wilt u uw container laten repareren? Maak online een reparatie-afspraak (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg). Deze service is gratis. Plaats uw container op de reparatiedag vóór 8.00 uur voor uw voordeur. Er hoeft niemand thuis te zijn.

Nadat uw verhuizing door ons is verwerkt, kunt u een groene (GFT), kleine grijze (restafval) en blauw-oranje duocontainer (papier en PMD) aanvragen via de website van de gemeente Tilburg. Via hen ontvangt u de containers. 

Uw verhuizing doorgeven doet u gemakkelijk online.

Heeft u geen postcodesticker op uw container? Vraag een containersticker aan. De sticker wordt binnen 5 werkdagen thuis gestuurd.

U kunt een extra PMD, GTF of restafval container aanvragen. Dit doet u online via de website van de gemeente Tilburg. 

Container voor medisch afval

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Goirle. Voor deze aanvraag kan een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop- /afhaalbewijs van de apotheek gevraagd worden. 

Voor de afvalinzameling gebruikt de gemeente adresgegevens, niet uw naam. In de volgende gevallen verwerken wij uw adresgegevens:
• Via de afvalpas voor de ondergrondse container voor de afvalstromen rest en PMD.
• Via de chip en postcodesticker van de minicontainer voor de afvalstromen rest, GFT, papier en PMD.

Waarvoor vindt registratie plaats?

Elke keer dat een afvalpas of minicontainer in contact komt met het gemeentelijke inzamelsysteem van vuilniswagens of ondergrondse containers worden er via de bijbehorende chip gegevens (uniek chipnummer, datum en tijdstip) geregistreerd voor de volgende doelen:

  1. inzamelen van afval door adres gebonden registratie (uitsluiten van onrechtmatige aanbieders);
  2. bruikbare mededelingen kunnen verstrekken over containers of afvalpassen (service);
  3. verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen, zoals optimalisatie van routes;
  4. beheer van afvalpassen, zoals: uitgiftes en vervangingen;
  5. beheer van containers, zoals: uitgiftes en reparaties.

Wat weet de gemeente allemaal over uw afval?

De gemeente weet welke unieke code bij welk adres hoort. Dit is nodig voor het verstrekken van afvalpassen aan adressen die gebruik mogen maken van de ondergrondse restafvalcontainer. De gemeente weet ook de unieke code van elke minicontainer op elk adres. Deze registratie stelt de gemeente in staat een goede service te verlenen bij defect, verlies, diefstal of onderhoud aan de minicontainer.
Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar. Alle gegevens worden verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).