Erkenning kind

U moet een afspraak maken om een (ongeboren) kind te erkennen. Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. De erkenning op het gemeentehuis kost u niets.

Een kind erkennen kan alleen op afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • Bij het vastleggen van de achternaam van uw eerste kind moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven
  • Is het kind geboren in een andere gemeente? Neem dan de geboorteakte mee

 

Achternaam kind

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. U maakt de keuze eenmalig en deze geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het gezag over een kind. Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. U kunt het gezag aanvragen via het digitale loket Rechtspraak. Beide ouders loggen in met hun DigiD. Daarnaast heeft u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig.

Erkennen bij of na de geboorteaangifte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al tweeoudergegevens in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Meenemen bij het regelen van erkenning:

  • geldige identiteitsbewijzen
  • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar
  • kopie geldig identiteitsbewijs kind ouder dan 12 jaar