Erkenning kind

Als u niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, heeft uw kind volgens de wet alleen een moeder. U moet het kind erkennen om de wettelijke vader of duomoeder te zijn. Dat kan ook als u niet de biologische ouder bent. U maakt hiervoor een afspraak in het gemeentehuis samen met de moeder. 

Een kind erkennen kan alleen op afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • Bij het vastleggen van de achternaam van uw eerste kind moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven
  • Is het kind geboren in een andere gemeente? Neem dan de geboorteakte mee

 

Achternaam kind

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. U maakt de keuze eenmalig en deze geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Ouderlijk gezag

U kunt het gezag aanvragen via het digitale loket Rechtspraak. Beide ouders loggen in met hun DigiD. Daarnaast heeft u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig.

Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Vanaf 2023 bent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partners automatisch wettelijk vader of duomoeder als u het kind erkent. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft? Dan moet u dit bij de erkenning vastleggen.

Hebt u het kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan vraagt u ouderlijk gezag aan via rechtspraak.nl Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.
 

Erkennen bij of na de geboorteaangifte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al tweeoudergegevens in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Meenemen bij het regelen van erkenning:

  • geldige identiteitsbewijzen
  • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar
  • kopie geldig identiteitsbewijs kind ouder dan 12 jaar