Overlijden aangeven

Overlijdt iemand? Dan moet dit binnen 6 werkdagen worden doorgeven in de gemeente waar de persoon is overleden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Dat kan online. Doet u zelf als nabestaande aangifte van overlijden? Maak dan een afspraak.

U bent een uitvaartondernemer:

U bent een nabestaande:

Wat moet ik doen?

Geef een overlijden binnen 6 werkdagen door

Dit doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Doet u zelf aangifte? Maak hiervoor een afspraak.

Heeft u een overlijdensakte nodig?

Is de persoon overleden in Goirle of Riel? Dan kunt u een overlijdensakte aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat moet ik weten?

Als uw kind is overleden voor of tijdens de geboorte

U kunt uw kind altijd laten registeren in de basisregistratie personen (BRP). Wij overleggen graag met u. Over uw wensen en wat mogelijk is. Neem contact op via inwonerzaken@goirle.nl of via telefoonnummer (013) 5310 610. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op de website van de Rijksoverheid.

De begraafplaatsen in onze gemeente zijn:

Wat kost het?

Meer weten?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over wat u bij een overlijden moet regelen.