Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Goirle. Wilt u als inwoner uw mening geven of een wens of probleem delen met de raad? Neem dan contact op met de griffie. De griffie werkt voor de gemeenteraad. Zij adviseert en ondersteunt raadsleden in hun werk.

Invloed uitoefenen of uw mening laten horen

De gemeenteraad hoort graag hoe u over onderwerpen denkt. Er zijn verschillende manieren om uw mening te laten horen of invloed uit te oefenen op de besluitvorming. U leest er meer over op de website van de gemeenteraad.

Wie werkt er bij de griffie

Naam functie
Frits Harteveld Raadsgriffier
Ingrid van Breda Commissiegriffier / plaatsvervangend raadsgriffier
Bart Bosmans Commissiegriffier / plaatsvervangend raadsgriffier
Peggy Bosmans Officemanager

Wat doet de griffie?

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
  • Politieke avonden organiseren: raadsvergaderingen en politiek beraad
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
  • Inwoners dichterbij de politiek van Goirle brengen