Strooien bij gladheid

In de winter staan onze medewerkers dag en nacht klaar om gladheid van wegen en fietspaden te bestrijden. We strooien de belangrijkste wegen. U kunt helpen om overlast door gladheid te verminderen.  

Wat wij doen

We strooien belangrijke wegen en fietspaden

Dit zijn hoofdwegen, hoofdfietspaden en wijkontsluitingswegen. We beginnen hiermee zodra er slecht weer op komst is en strooien volgens een vaste route. Deze route ziet u op een openbare kaart.

Voor bepaalde belangrijke wegen staan andere partijen klaar:

We verwijderen paaltjes op fietspaden

Op deze manier kunnen onze strooiwagens ook fietspaden strooien.

We plaatsen gele kisten

Vanaf 1 oktober treft u gele kisten in het straatbeeld aan. Deze gele kisten bevatten strooizout voor de schoolpleinen, de kerkpleinen, de ingang van verpleeg- en bejaardenhuizen en rondom het medisch centrum.

We werken slim en denken aan het milieu

De gemeente Goirle strooit in de winter preventief met nat zout. Het strooizout maken we, vlak voordat we het op de weg strooien, nat met een zoutoplossing. Hierdoor blijft het zout beter op de weg liggen en gebruiken we de helft minder zout. Deze techniek is, naast de kostenbesparing, beter voor het milieu en effectiever.

Bij veel sneeuw of ijzel is alleen vooraf strooien niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moeten we dan vaker strooien. En bij hevige sneeuwval werken we met sneeuwschuivers.

We werken volgens een plan

Vóór elk winterseizoen maakt de gemeente een plan om gladheid tegen te gaan. In het plan staat de veiligheid van weggebruikers en het doorstromen van het verkeer voorop. Aan het einde van het seizoen kijken we terug. We bekijken op dat moment of we het plan of de route moeten aanpassen.

Veelgestelde vragen

Waarom strooien jullie alleen hoofdroutes?

Hiervoor zijn 3 redenen:

  1. Strooien is alleen effectief bij wegen die intensief worden gebruikt. Strooizout werkt namelijk het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden
  2. Daarnaast is strooizout schadelijk voor het milieu. Strooizout bevat zware metalen als nikkel, chroom en koper. De metalen komen uiteindelijk terecht in het riool. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan en gebruiken we niet meer zout dan nodig is
  3. Het is keihard werken voor de strooiploeg om de hoofdroutes en de route naar de scholen begaanbaar te houden bij gladheid en/of sneeuw. Alle wegen strooien zou te veel tijd en geld kosten

Ik wil dat jullie in de wijken strooien. Kan dat?

Wij passen de strooiroute tijdens een gladde periode niet aan. Heeft u een vraag of verzoek? Bijvoorbeeld om de route aan te passen? Stuur een e-mail naar info@goirle.nl. We kijken na de koude periode, in het voorjaar, of we de route moeten aanpassen.

Wanneer gaan jullie strooien?

We ontvangen informatie van MeteoGroup. Op basis van temperatuur, wind, vochtigheid en eigen waarneming bepaalt de coördinator gladheidbestrijding of strooien nodig is.

Hoelang duurt het strooien?

Wanneer het glad wordt of gaat sneeuwen, dan geven we de strooiwagens opdracht om te gaan rijden. We willen dat zij binnen 4 uur de route hebben gereden.

Wie strooit er?

Dit is de Firma Paulissen. 

Wie bepaalt waar er gestrooid wordt?

Het college van B&W stelt het strooibeleid vast. Het college maakt een keuze tussen wat nodig is, beschikbare capaciteit, kosten en milieu. Dit beleid maakt duidelijk waar we wel en niet strooien.

Wat u kunt doen

Maak de stoep voor uw huis sneeuwvrij

U zorgt hiermee voor uw eigen veiligheid en die van uw buurtgenoten. Wij kunnen niet de gehele gemeente sneeuwvrij maken. Met een sneeuwruimer, bezem, zand of strooizout komt u al een heel eind.

Denk aan het milieu

Gebruik strooizout op een verstandige en verantwoorde manier. Het zout is namelijk schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan. 25 gram zout per vierkante meter is ruim voldoende om de gladheid te bestrijden.

Parkeren in parkeervakken

Wordt er gladheid voorspeld en woont u aan een strooiroute? U helpt ons door te parkeren in de parkeervakken. Zo hebben de strooiwagens alle ruimte.

Bekijk onze strooiroute

Plan uw route aan de hand van de gestrooide wegen. U vindt de strooiroute op een openbare kaart.