Hulp bij een crisis

Zoekt u direct hulp? Omdat er sprake is van huiselijk geweld of omdat iemand in uw buurt erg in de war is en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Bel 0800-8013. U kunt 24 uur per dag terecht bij het Crisis Interventie Team (CIT). Bel bij direct levensgevaar altijd 112.

Wanneer een melding?

Bij een crisis gaat het om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Het gaat om de volgende situaties:

  • huiselijk geweld
  • verwaarlozing
  • ernstige conflicten
  • verward gedrag waarbij iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving

Over het Crisis Interventie Team (CIT)

Het CIT bestaat uit medewerkers van:

  • Jeugdbescherming Brabant
  • Veilig Thuis
  • GGZ Breburg
  • Amarant Groep
  • Sterk Huis

Samen hebben ze alle kennis in huis om een crisissituatie goed te beoordelen. Het doel is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden. Meer informatie over het meldpunt vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant.