Gemeente Goirle in cijfers

Op zoek naar cijfers over de gemeente Goirle? U vindt ze op de website Waar staat je gemeente. U vindt hier bijvoorbeeld cijfers over de het aantal woningen, het aantal basisscholen en het aantal banen. De cijfers zijn het resultaat van een burgerpeiling. Het is een vragenlijst die in 2021 door 522 inwoners is ingevuld. 

Burgerpeiling

Thema's

In de vragenlijst die inwoners ontvingen staan vragen over vier thema’s:

  • woon- en leefklimaat
  • relatie inwoner-gemeente
  • gemeentelijke dienstverlening
  • zorg en welzijn

Het totaaloordeel per thema verschilt niet erg met 2019 op de eerste drie thema’s. Dat betekent dat verschillen (mogelijk) op toeval berusten. Op de vraag bij Zorg en welzijn: ‘Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij?’ zien we wel een groot verschil ten opzichte van twee jaar geleden. Het rapportcijfer is nu 6,9. In 2019 was dat 6,7.

Over het onderzoek

We vinden het belangrijk om rekening te houden met de mening van inwoners. Elke twee jaar doen we daarom dit onderzoek. In oktober 2021 nodigden we via een steekproef 3000 inwoners per brief uit om een vragenlijst in te vullen. 522 inwoners deden dat. Daarmee zijn de resultaten representatief. Dat betekent dat er betrouwbare uitspraken mogelijk zijn op het niveau van de gemeente.

Aantal inwoners

Op 1 april 2024 zijn er 24.375 inwoners

Kern Inwoneraantal
Goirle 21.347
Riel 3028