Klacht over onze dienstverlening

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of bestuurder? Of bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Goirle? U kunt een klacht indienen. U kunt zowel met als zonder DigiD een klacht indienen. Gebruikt u DigiD, dan worden uw persoonlijke gegevens direct voor u ingevuld. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk. U krijgt van ons bericht met de beslissing op uw klacht.

Behandeling

Wij informeren u schriftelijk over de behandeling van uw klacht.

Niet eens?

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw klacht dan kunt u zich richten tot de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijk organisatie, die uw klacht en de afhandeling daarvan nader onderzoekt. Meer informatie vindt u bij de de Nationale ombudsman. U kunt op werkdagen ook telefonisch contact opnemen via 0800-33 55 555.

Klacht over de openbare ruimte

Wilt u iets melden over uw omgeving? Zoals zwerfvuil, een verstopte riolering, losse tegels of kapotte speeltoestellen? Meld dit online via Fixi.