Leerlingvervoer

Soms kunnen kinderen niet zelfstandig of met hulp van hun ouders naar school reizen. Dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een voorziening in het vervoer. U kunt online een aanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

 

Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig.

  • kan niet zelfstandig naar school
  • woont in de gemeente Goirle
  • zit op een school die het dichtst bij huis is gelegen
  • zit op het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

Om te weten of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer kunt u de beslisboom doorlopen.

De aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 worden vanaf 1 juni verwerkt. Na verwerking van uw aanvraag krijgt u uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit gebeurt per mail.

Heeft u een beschikking waarmee u vervoerskosten mag declareren? Gebruik hiervoor dan het declaratieformulier Leerlingenvervoer 2021-2022.

We vinden het belangrijk dat vervoer passend is en aansluit bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van uw kind. Dit is maatwerk. We kijken bijvoorbeeld of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Hiervoor maken we gebruik van De Reiskoffer.

U kunt voor alle zaken die betrekking hebben op het leerlingenvervoer contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant. U kunt hier een inlogcode aanvragen. Met deze code kunt u 24 uur per dag wijzigingen doorgeven.