25 jaar jeugdgemeenteraad: van toen tot nu

v.l.n.r. Beike Pijpers, Anita Lemmers en Jeske van Boxtel

In 2023 bestond onze jeugdgemeenteraad 25 jaar. Daarom blikken we terug op deze mijlpaal: hoe is de jeugdgemeenteraad ontstaan, waarom is deze belangrijk en wat doet deze allemaal? Dit doen we samen met de oprichtsters, een huidig jeugdgemeenteraadslid en een begeleider.

Hoe het allemaal begon

De jeugdgemeenteraad van Goirle ontstond in 1998. Goolse zusjes Lieke en Jeske van Boxtel waren toen 10 en 12 jaar oud. Wij spraken hen over hoe het allemaal begon. Met een vader als wethouder raakten zij al jong geïnspireerd om mee te denken over wat er in de gemeente gebeurt. Toen er een prijsvraag werd georganiseerd vanuit jeugdplatform CodeName Future om iets te bedenken voor je gemeente, stuurden zij samen met twee vriendinnen hun idee voor een jeugdgemeenteraad in. Ze wonnen de prijsvraag en kregen 3000,- guldens startkapitaal om hun idee uit te werken.

De gemeente en Goolse scholen waren enthousiast en de jeugdgemeenteraad kreeg vorm. Lieke en Jeske vinden het 25 jaar later heel leuk om te zien dat het initiatief nog steeds bestaat. Ook vinden zij het belangrijk dat de jeugdgemeenteraad blijft bestaan. Lieke en Jeske: “Het geeft kinderen de kans echt mee te denken over wat er in gemeente gebeurt. Daarnaast is het heel goed voor hun persoonlijke ontwikkeling”.

De jeugdgemeenteraad nu

Ook spraken we met Beike Pijpers. Beike is tien jaar en zit in de nieuwste jeugdgemeenteraad die in september 2023 is geïnstalleerd. Een jeugdgemeenteraad zit twee jaar. Beike is lid geworden om meer te leren over hoe het is om mee te denken over wat er in de gemeente gebeurt. Ze zegt: “Ik vind het leuk om het verschil te maken op onderwerpen voor kinderen die nog niet altijd goed gaan”. Zo wil ze graag aan de slag met de onderwerpen ‘zwerfafval’ en ‘armoede bij kinderen’. Ze wil het zwerfafval rondom scholen verminderen en vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen, bijvoorbeeld met sport.

Maar ook dat ze naar school kunnen en lunch mee kunnen nemen. Om andere kinderen ook bewust te maken van deze onderwerpen vertelt ze hierover in de klas. Tijdens de installatie en een eerste vergadering leerden de nieuwe leden elkaar kennen en bepaalden zij samen de onderwerpen voor de komende twee jaar: ze gaan onder andere aan de slag met verkeersveiligheid, sport en beweging, gezondheid, armoede en zwerfafval. Op Kinderrechtendag bezochten ze het Willem II Stadion om meer te leren over kinderrechten. Het was een hele leuke dag. Beike heeft zin om aan de slag te gaan en kijkt uit naar alle interessante, leerzame en leuke dingen die ze gaat doen met de jeugdgemeenteraad.

Begeleiding

Om goed met de onderwerpen aan de slag te gaan krijgt de jeugdgemeenteraad begeleiding. Anita Lemmers is coördinator bij ‘Stichting Jong - jongerenwerk Mainframe’ en helpt al bijna 20 jaar bij deze begeleiding. Wij spraken haar over haar rol. Samen met een gemeentemedewerker en twee gemeenteraadsleden helpt ze de jeugdgemeenteraad met het uitwerken van hun opdrachten. Ze helpen met het organiseren van vergaderingen en met het onderzoeken van de ideeën en onderwerpen van de jeugdgemeenteraad om de leefwereld van jongeren te verbeteren.

Zo zorgt de begeleiding voor informatie over de onderwerpen en organiseert hier activiteiten over. Bijvoorbeeld het uitje naar het Willem II Stadion op Kinderrechtendag. Hiermee helpt de begeleiding met verdieping in de onderwerpen en het vormen van een mening. Ze ondersteunen in wat nodig is om het werk te doen, zorgen voor samenwerking tussen de kinderen, bedenken leuke werkvormen en maken het werk dat er ligt leuk. Anita vindt de jeugdgemeenteraad belangrijk: “Het geeft kinderen de kans een bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen en hierbij maatschappelijk betrokken te raken. Ik ben er trots op om te zien dat kinderen twee jaar lang intensief betrokken blijven bij de jeugdgemeenteraad en hoe ze echt het verschil maken voor kinderen in hun gemeente”.