Nieuwe ecologische verbindingszone langs Bels Lijntje

Op maandag 19 december plaatsten wethouders Van Dijk en Franssen twee insectenhotels langs het Bels Lijntje. Dit is onderdeel van de ecologische verbindingszone die aannemer Brouwers Groen daar aanlegt namens de gemeente Goirle. Via deze zone (groenstrook) kunnen kleine zoogdieren, vlinders en bijen via de bermen makkelijker naar natuurgebieden in de buurt.

Wat gaan we doen?

Van december 2022 tot en met maart 2023 doen we het volgende:

  • We leggen een aantal ‘stapstenen’ aan. Dat zijn grotere stukken (landbouw)grond die we voor kleine zoogdieren, vlinders en bijen inrichten met speciale bloemen en planten.
  • We zaaien op diverse plekken bloemenmengsels die goed zijn voor bijen, vlinders en andere insecten.
  • We maken en plaatsen insectenhotels van boomstammen.
  • We creëren op een aantal plekken met wit zand een ideale verblijfplaats voor bijen.
  • We creëren op een aantal locaties takkenrillen (houtwallen).
  • We plaatsen struweel en bomen.
  • We maken twee poelen.

Waarom doen we dit?

We leggen een ecologische verbindingszone aan omdat leefgebieden van dieren en insecten steeds kleiner worden. We willen in de gemeente Goirle een fijne, veilige plek creëren voor kleine zoogdieren, vlinders en bijen. Om zo de biodiversiteit te bevorderen en te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Voor nu en in de toekomst. De provincie Noord-Brabant stimuleert dit project financieel.

Zelf aan de slag

U kunt zelf ook aan de slag te gaan met het vergroten van biodiversiteit. Helpt u mee? Kijk op www.goirle.nl/duurzaamheid voor tips.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie, de plekken van de stapstenen en het ontwerp van de verbindingszone op www.bit.ly/belslijntje. Of bel met de gemeente Goirle via (013) 5310 610.