Tussenstap onderzoek toekomst missiehuis

het Missiehuis ligt aan de Tilburgseweg 209, nabij de A58

De gemeente Goirle en de pandeigenaar onderzoeken of we het oude missiehuis kunnen blijven gebruiken voor huisvesting of opvang van vluchtelingen. Dat onderzoek begon in maart toen het college van burgemeester en wethouders besloot om de noodopvang te verlengen tot 1 mei 2025. De eerste stap is dat eigenaar Glosec op een rij heeft gezet welke mogelijkheden er zijn voor het pand aan de Tilburgseweg 209 voor de langere termijn. De gemeente heeft nog geen standpunt ingenomen over de scenario’s van Glosec. De gemeente en Glosec gaan de haalbaarheid van deze mogelijkheden verder verkennen. Leidt deze verkenning niet tot een haalbare mogelijkheid voor huisvesting of opvang van vluchtelingen? Dan zal de eigenaar ervoor kiezen om andere plannen voor het pand te ontwikkelen. Uiteraard worden buurtbewoners betrokken bij de planvorming.

Scenario’s om verder te onderzoeken

Glosec ziet drie scenario’s voor de huisvesting van statushouders of opvang van vluchtelingen:

  1. Beter benutten van het pand.
    Hierbij moet u denken aan het geschikt maken van ruimtes waar je nu niet kunt verblijven (bijvoorbeeld de zolder). Of aan een andere indeling waardoor de ruimte beter benut wordt.
  2. Beter benutten van het pand en verbouwen.
    Hierbij verbouwt Glosec het pand en wordt de bestaande ruimte beter benut.
  3. Beter benutten van het pand, verbouwen en uitbreiden met woonunits in de tuin.
    Hierbij komt er niet alleen meer ruimte in het bestaande gebouw maar komen er ook kleine modulaire/flexibele woningen bij.

Vervolg

Details over deze scenario’s zijn er nu nog niet. We weten dus nog niet hoeveel mensen er kunnen wonen, voor welke doelgroep dit geschikt is en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Dat gaan de gemeente en Glosec nu verder onderzoeken. De presentatie van de scenario’s is een tussenstap. In het vervolg van het proces hebben we uw inbreng nodig. We gaan de buurt dus betrekken bij de planvorming. Hoe het vervolg er precies uitziet, hangt af van de uitkomsten van het verdere onderzoek. De bedoeling is dat we het hele proces dit jaar afronden. We blijven de buurt op de hoogte houden van de stappen die we zetten.

Goirle wil en moet bijdragen aan oplossingen voor huisvesting of opvang

Er is dringend behoefte aan passende huisvesting voor verschillende (kwetsbare) groepen. Het college voelt het als zijn verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Ook hebben gemeenten wettelijke verplichtingen. Daarom onderzochten we de oplossingen die we in onze gemeente kunnen bieden en op welke locaties. Het oude Missiehuis zou na 1 mei 2025 een oplossing kunnen bieden voor een deel van de plekken die we nodig hebben. We blijven ook werken aan oplossingen op andere locaties. Voor de langere termijn zoeken we naar locaties voor (tijdelijke) nieuwbouw.