Vragen over bomen en snoeien

Wij zijn dagelijks bezig met het onderhouden van bomen in Goirle en Riel. We controleren volgens planning 1 keer in de 4 jaar alle bomen. En indien nodig snoeien we ze. Bomen met een risico controleren en snoeien we vaker. De gemeente beheert meer dan 19 duizend bomen. Daarom kunnen wij niet iedere melding direct oplossen. Op deze pagina leggen we u meer uit over hoe wij werken.

Wat wij doen

We controleren de bomen 1 keer in de 4 jaar

  • We hebben bomen opgedeeld in 4 deelgebieden. Ieder jaar controleren we één gebied en snoeien in een ander gebied.
  • We proberen zoveel mogelijk bomen in onze gemeente te behouden
  • We snoeien alleen takken die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de omgeving

Handig om te weten! We snoeien momenteel in de Hellen en in Riel. We controleren bomen in een ander gebied: dit is een deel van het centrum, Grobbendonck, De Hoge Wal, de grote Akkers en Abcoven. Dit gebied snoeien we in het najaar van 2024

We snoeien zodanig dat de boom er weer 4 jaar tegen kan

We doen dit zodat de boom geen onveilige situaties veroorzaakt voor de omgeving. Bepaalde bomen worden vaker gesnoeid, zoals knot- lei- en dakbomen.

Wanneer we een boom kappen planten we een boom terug

Soms moeten we een boom kappen. Bijvoorbeeld wanneer een boom ziek is. We planten een boom terug op dezelfde locatie of, als dit niet mogelijk is, elders in de gemeente.

Heeft u een vraag of wilt u een melding maken?

  • U kunt alleen een melding maken over bomen van de gemeente. De boom moet op grond van de gemeente staan. 
  • Staat de boom op grond van de gemeente? Maak melding bij gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Of als de boom zichtbare schimmels of zwammen heeft. Stuur altijd een foto mee.
  • We kappen en snoeien geen bomen zodat zonnepanelen meer energie opwekken. Bij het planten van nieuwe bomen houden we zoveel als mogelijk rekening met zonnepanelen op daken in de omgeving.