Vragen over maaien

Wij zijn een groene gemeente met veel gras, bermen en sloten. Dit openbaar groen onderhouden we het hele jaar door. Hoe vaak we maaien hangt af van de groeisnelheid, hoe inwoners het groen gebruiken maar ook wat belangrijk is voor planten en dieren. Maaien is maatwerk. Op deze pagina vertellen we u er meer over.

Wat wij doen

We kijken naar waar het groen ligt en hoe we het gebruiken

Op bepaalde plaatsen maaien we regelmatig. Bijvoorbeeld omdat er gespeeld wordt. Of omdat hoger gras zorgt voor minder zicht en een onveilige situatie. Bij het bepalen van de plekken waar we minder maaien houden we rekening met waar het ligt en hoe we het gebruiken.

Op andere plekken maaien we minder vaak

In hoger gras kunnen dieren beter schuilen en nestjes bouwen. En zelfs ‘ongewenste’ kruiden, zoals brandnetels en distels, zijn nuttig. Vlinders leggen daar hun eitjes op. Kruiden kunnen plagen, zoals de eikenprocessierups, onderdrukken. Een veld met verschillende soorten grassen en kruiden is minder kwetsbaar voor extreem weer en goed voor de biodiversiteit.

Hoe vaak wij maaien?

  • Voetbal- en speelvelden en gazons maaien we bijna wekelijks zodat het niet te lang wordt
  • Wadi’s maaien en ruimen we 2 keer per jaar
  • Bermen, taluds en plaatsen waar ruwgras en bloemrijkmengsel groeit maaien en ruimen we 1 keer per jaar
  • Bermstroken (bv langs de Rillaersebaan) maaien en ruimen we 2 keer per jaar
  • Zichthoeken voor het verkeer maaien we 4 keer per jaar of meer indien nodig

Door minder maaien ziet het groen er anders uit dan u gewend bent

Veel mensen zijn gewend aan kort gemaaid gras. Maar minder maaien is goed voor de biodiversiteit en dus voor de natuur. Omdat de natuur onder druk staat, hebben we hier meer aandacht voor. 

Heeft u een vraag of wilt u een melding maken?

  • Vindt u een berm gevaarlijk? Bijvoorbeeld als planten te hoog groeien en u niet goed uit kunt kijken. Meld dit dan aan ons.