Wethouder Pernell Criens tijdelijk afwezig

Wethouder Pernell Criens (PvdA Goirle) is de komende periode afwezig vanwege gezondheidsredenen. De portefeuille van wethouder Criens wordt tijdelijk waargenomen door wethouder Koos Krook.

Wethouder Criens is binnen het Goirlese college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de portefeuilles Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), participatiewet, Dorpsteam, schuldhulpverlening en vroegsignalering, armoede- en minimabeleid en het programma ‘grip op sociaal domein’. Wethouder Koos Krook (CDA Goirle) neemt de taken van wethouder Criens tijdelijk waar. Het is nog onduidelijk hoe lang de periode van afwezigheid gaat duren.

Burgemeester Mark van Stappershoef: “Namens de gemeenteraad en het college wens ik Pernell heel veel sterkte en beterschap toe. Binnen het college hebben we een goede oplossing gevonden om de tijdelijke afwezigheid van wethouder Criens op te vangen”.