Onderscheidingen

Inwoners van de gemeente Goirle die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. 

Voor wie?

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan. Zoals vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in de sport, wetenschap of op het werk. Kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving. Via de gemeente kunt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer iemand voordragen?

Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gebeurtenis? Zoals een jubileum of afscheid? Dien uw aanvraag dan minimaal 6 maanden voor de uitreiking in.

Hoe werkt het?

U draagt iemand voor op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Uw aanvraag komt terecht bij de woongemeente van de persoon die u voordraagt. De gemeente bekijkt uw verzoek en oordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht.

Welke onderscheiding?

Koninklijke onderscheidingen bestaan in verschillende soorten en op verschillende niveaus. Het Kapittel voor de Civiele Orden beoordeelt wie welke onderscheiding krijgt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar onderscheidingen@goirle.nl of bel (013) 5310 610.

Een gemeentelijke onderscheiding is voor mensen die (zeer) grote verdiensten hebben voor de Goirlese of Rielse samenleving. De gemeente Goirle kent twee gemeentelijke onderscheidingen: het ereteken (in de volksmond ‘de gouden speld’ genoemd) en het ereburgerschap. De gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend door de gemeenteraad.

Gemeentelijke onderscheidingen worden op een passend moment uitgereikt zoals een jubileum of afscheid. Zorg ervoor dat u de aanvraag minimaal drie maanden van tevoren doet.

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar onderscheidingen@goirle.nl of u belt (013) 5310 610.