Onderscheidingen

Inwoners van de gemeente Goirle die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. 

Voor wie?

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan. Zoals vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in de sport, wetenschap of op het werk. Kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving. 

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orde, vindt u meer informatie over Koninklijke onderscheidingen. Op deze website kunt u ook een verzoek indienen om iemand voor te dragen.

Wanneer iemand voordragen?

Gaat het om een uitreiking tijdens de lintjesregen? Dien uw verzoek op de website dan uiterlijk 15 juni voorafgaand aan de Lintjesregen in.

Gaat de uitreiking om een bijzondere gelegenheid? Zoals een jubileum of afscheid? Dien uw aanvraag dan minimaal 8 maanden voor die gelegenheid in.

Hoe werkt het?

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding bebeurt in meerdere stappen. Als eerste dient u een verzoek in via de website www.lintjes.nl. Uw  verzoek komt terecht bij de woongemeente van de persoon die u voordraagt. De gemeente bekijkt uw verzoek en neemt contact met u op. De behandelend ambtenaar legt u uit hoe het proces verloopt en wat daarvoor nodig is. Als uw verzoek kansrijk is krijgt u informatie om door te gaan met het voorstel.

Het Kapittel voor de Civiele Orden beoordeelt wie welke onderscheiding krijgt. Ongeveer 6 weken voor de uitreiking hoort u of uw verzoek wordt toegewezen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met onze medewerker Kabinetszaken.

Een gemeentelijke onderscheiding is voor mensen die (zeer) grote verdiensten hebben voor de Goirlese of Rielse samenleving. De gemeente Goirle kent twee gemeentelijke onderscheidingen: het ereteken (in de volksmond ‘de gouden speld’ genoemd) en het ereburgerschap. De gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend door de gemeenteraad.

Gemeentelijke onderscheidingen worden op een passend moment uitgereikt zoals een jubileum of afscheid. Zorg ervoor dat u de aanvraag minimaal drie maanden van tevoren doet.

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar onderscheidingen@goirle.nl of u belt (013) 5310 610.