Burgemeester Mark van Stappershoef

Mark van Stappershoef is sinds september 2016 de burgemeester van de gemeente Goirle. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door wethouder Liselotte Franssen. Zij is eerste loco-burgemeester.

Portefeuille

 • Algemene Zaken                                                                
 • Kabinet en representatie algemeen
 • Internationale zaken
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningen (excl. omgevingsrecht)
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Facilitaire zaken
 • Burgerzaken
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke integriteit
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Externe veiligheid
 • Bestuurskrachtonderzoek
 • Informatiemanagement en ICT

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Veiligheidscollege Politie Zeeland-West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur BeNeGo
 • Lid Raad van Advies van Informatiebeveiligingsdienst IBD (VNG)
 • Lid van het Lokaal Overleg
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger bij Equalit

Nevenfuncties privé

 • Lid verwantenraad Woonvoorziening Thomas van Aquino (Amarant)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Erfgoed Brabant
 • Ambassadeur van Stichting Met je hart
 • Lid comité van aanbeveling Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia
 • Lid comité van aanbeveling Reuzenoptocht Goirle-Riel
 • President-commissaris Brabant Water NV
 • Lid Raad van Advies Stichting Veteranen Hart van Brabant