Wethouder Liselotte Franssen

Liselotte Franssen is wethouder in de gemeente Goirle namens Lijst Riel Goirle en 1e loco-burgemeester. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door wethouder Peter van Dijk.

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening, lokaal en regionaal
 • Grondzaken/grondbedrijf
 • Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord SRBT)
 • Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap-  en uitritvergunningen)
 • Volkshuisvesting
 • Duurzaamheid: Transitievisie warmte, Klimaat(opgave), Duurzame energie opwekken, REKS
 • Gebiedsvisie De Baars
 • Projectwethouder Proeftuin Fokmast
 • Projectwethouder Omgevingsvisie
 • Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak)
 • Projectwethouder Omgevingswet en Omgevingsplan
 • Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende voorzieningen A58
 • Huisvesting Mill-Hill (trekker)
 • Woondeal
 • Onderzoek verplaatsen sportpark naar Riels Kwadrant
 • Gebiedsvisie Riel

Nevenfuncties

Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Op grond van gemeenschappelijke regeling is de burgemeester aangewezen lid van het Algemeen Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
 • Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg

Nevenfuncties privé:

 • Geen