Wethouder Peter van Dijk

Peter van Dijk is wethouder in de gemeente Goirle namens VVD Goirle en 2e loco-burgemeester. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door wethouder Liselotte Franssen.

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische zaken/economisch beleid
 • MKB
 • Openbare ruimte, biodiversiteit, en infrastructuur (inclusief kap- en uitritvergunningen) 
 • Bedrijventerreinen
 • Recreatie en Toerisme
 • Evenementen
 • Kermis
 • Verkeer en mobiliteit
 • MIRT A58
 • Monumenten, erfgoed en archeologie
 • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed (exclusief onderwijs-, sport- en culturele accommodaties)
 • Grondstoffenbeleid en circulaire economie
 • Subsidies op de bovengenoemde terreinen

Nevenfuncties

Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van NV Brabant Water en de NV TWM
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van het (op te richten) Regionaal Ontwikkelbedrijf

Nevenfuncties privé:

geen