Wethouder Pernell Criens

Pernell Criens is wethouder in de gemeente Goirle namens PvdA Goirle en Riel en 3e loco-burgemeester. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door wethouder Koos Krook.

Portefeuille

 • WMO (inclusief beschermd wonen) Dit is een lopend regionale inkoop 3D (jeugd, wmo-begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding) in onderlinge afstemming, afhankelijk van het onderwerp.
 • Voorliggend veld/Dorpsteam
 • Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep)
 • Economische zaken gekoppeld aan de Participatiewet
 • Schuldhulpverlening en vroegsignalering
 • Armoedebeleid en minimabeleid
 • Participatieraad
 • Programma Grip op sociaal domein (trekker)
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen

Nevenfuncties

Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep

Nevenfuncties privé:

Geen