Wethouder Koos Krook

Koos Krook is wethouder in de gemeente Goirle namens CDA Goirle en Riel en 4e loco-burgemeester. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door wethouder Pernell Criens.

Portefeuille

 • Jeugd (lokaal en regionaal). Dit is een lopend project regionale inkoop 3D (jeugd, wmo-begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding) in onderlinge afstemming, afhankelijk van het onderwerp.
 • Sport (inclusief sportaccommodaties dus parken, hallen, zwembad )
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling Mill-Hill (onderwijskundig aandachtsgebied)
 • Volksgezondheid
 • Kunst en Cultuur (inclusief CC JvB, bibliotheek, culturele accommodaties)
 • Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
 • Vreemdelingenbeleid (statushouders en vluchtelingen, inburgering)
 • Onderzoek regionaal zwembad

Nevenfuncties

Nevenfuncties samenhangend met het wethouderschap

 • Lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi

Nevenfuncties privé

 • Voorzitter Vrienden van de Biesbosch
 • Coach/trainer bij Madese Boys