Sociale subsidie aanvragen

Wat fijn dat u actief wil bijdragen voor de mensen in onze gemeente! Als dat nodig is, ondersteunen wij u hierbij graag. U kunt misschien subsidie krijgen voor uw plannen. Dat kan als uw doel een gezonde en veilige gemeente is met betrokken mensen. U kunt 1 keer een subsidie aanvragen of voor meerdere jaren. Welke subsidies er zijn en hoe u deze aanvraagt, leest u hier. U logt in met DigiD of eHerkenning. 

 

Lees voordat u een aanvraag doet eerst over de voorwaarden.

Wanneer kunt u een subsidie aanvragen?

De activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt, moet bijdragen aan 1 van de volgende doelen: 

 • Sport, bewegen en cultuur aanmoedigen.
 • Eenzaamheid voorkomen.
 • Een gezonde en krachtige jeugd.
 • Gezond ouder worden.
 • (Jonge) mantelzorgers helpen.
 • Gelijke kansen voor iedereen.
 • Mensen helpen om werk te vinden en houden.
 • Wonen en zorg verbinden.

Lees meer in de subsidieregels Sociaal Domein.

Vraag een eenmalige subsidie aan

Dat doet u als u voor het eerst subsidie aanvraagt. Of voor een activiteit waarvoor u maximaal 2 jaar subsidie krijgt. Dit zijn de subsidies:

 • U wilt helpen om een activiteit in gang te zetten (verkenningssubsidie). Deze subsidie kunt u op ieder moment in het jaar aanvragen.
 • U wilt het uitvoeren van een activiteit aanmoedigen (aanjaagsubsidie). Deze subsidie krijgt u maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit. U vraagt de subsidie aan voor vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.

Let op! De aanjaagsubsidie kunt u op 4 momenten per jaar aanvragen

Doe uw aanvraag vóór 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De aanvragen beoordelen wij namelijk bij de start van ieder nieuw kwartaal.

Vraag een jaarlijkse subsidie aan

Heeft u al 2 keer eerder een incidentele subsidie gekregen en wilt u opnieuw subsidie aanvragen? Vraag dan een jaarlijkse subsidie aan:

 • Glanssubsidie: u wilt activiteiten van verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties stimuleren, behouden of waarderen.
 • Exploitatiesubsidie: u maakt meer kosten voor uw activiteiten dan dat deze opleveren.
 • Meerjarige uitvoeringssubsidie: u voert meerdere jaren gemeentelijke taken uit met hulp van professionele organisaties.

Vraag uw jaarlijkse subsidie op tijd aan

 • Glanssubsidie: vraag deze aan vóór 1 oktober voor het daaropvolgende jaar.
 • Exploitatiesubsidie en meerjarige uitvoeringssubsidie: vraag deze aan voor 1 mei voor het daaropvolgende jaar.

Vraag uw subsidie online aan

Doet u een aanvraag? Dan vragen wij naar uw doel en uw plannen. Ook vragen wij u of u andere inkomsten heeft. Heeft u hulp nodig? Het Dorpsteam helpt u graag. Kijk op: www.dorpsteamgoirle.nl of mail naar: contact@dorpsteamgoirle.nl.

Soms moet u uw subsidie achteraf verantwoorden. Dit betekent dat u moet laten zien hoe u de subsidie heeft gebruikt. U krijgt hierover dan een brief van ons. U leest in de brief wat u hiervoor moet doen of aanleveren.

Maandag, dinsdag en donderdag bereikt u ons tussen 9:00 - 12:00 uur via telefoonnummer (013) 5310 610