Verzekering voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers en mantelzorgers heeft de gemeente Goirle een collectieve verzekering. Deze verzekering is er voor alle vrijwilligers in de gemeente Goirle. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Aanmelden is niet nodig. Op deze pagina leest u hier meer over.

Wat moet ik weten?

  • De verzekering is voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stages van scholieren
  • De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en politie
  • Voor organisaties die werken met vrijwilligers is het verstandig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Organisaties kunnen ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet direct te maken hebben met vrijwilligerswerk. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw of werkgeversaansprakelijkheid

Schade melden

  • Om schade te melden gebruikt u het schadeformulier van Centraal Beheer
  • Vul dit zo volledig mogelijk in en zet uw handtekening
  • Stuur het naar info@goirle.nl of via post naar Gemeente Goirle Postbus 17, 5050 AA Goirle
  • Wij melden de schade bij Centraal Beheer
  • Centraal Beheer handelt de schade verder met u af

Op zoek naar vrijwilligerswerk

Goirle voor Elkaar is het platform voor de vrijwillige inzet in de gemeente Goirle. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of zoekt u juist vrijwilligers? Bezoek dan de website www.goirlevoorelkaar.nl. Samen zorgen we ervoor dat de juiste vrijwilligers en organisaties elkaar vinden. Wordt u liever persoonlijk geholpen? Dan bent u altijd welkom bij één van de contactpunten van het Dorpsteam Goirle.