Werkzaamheden

In de gemeente Goirle wordt regelmatig gewerkt aan de weg en vinden grotere en kleinere evenementen plaats. Meestal zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Vanaf maandag 31 oktober starten de werkzaamheden in de wijk ’t Ven-Noord. De wijk wordt toekomstbestendig gemaakt. Een onderdeel daarvan is het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor worden eerst bomen gekapt waarvoor een kapvergunning is verleend. Vanaf 7 november starten de werkzaamheden aan de riolering in de wijk. Deze worden zo uitgevoerd dat alle straten en woningen bereikbaar blijven. Bewoners van de wijk zijn geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op www.grootonderhoudtvennoord.nl. U kunt ook contact op met Iris Hagenaar via goirle@heijmans.nl.