Werkzaamheden

In de gemeente Goirle wordt regelmatig gewerkt aan de weg en vinden grotere en kleinere evenementen plaats. Meestal zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Vanaf maandag 11 september tot en met 20 november zijn er rioolwerkzaamheden in de Bergstraat. Het bestaande riool in Parallelweg wordt doorgetrokken naar het Land van Anna. Door deze werkzaamheden is de kruising van de Parallelweg met de Bergstraat afgesloten voor (fiets)verkeer. De Besterdstraat en de Doctor Ariensstraat blijven wel bereikbaar.

Omleiding

Om het verkeer in goede banen te leiden zijn er omleidingen ingesteld. Deze worden ter plaatse aangegeven.

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Firma Paulissen. Zij zijn bereikbaar via T (013) 5348 484 of mail naar mail@paulissen-gww.nl.

Op maandag 31 oktober 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in de wijk ’t Ven-Noord. De wijk wordt toekomstbestendig gemaakt. Een onderdeel daarvan is het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Hiervoor worden eerst bomen gekapt waarvoor een kapvergunning is verleend. Op 7 november startten we de werkzaamheden aan de riolering in de wijk. Deze worden zo uitgevoerd dat alle straten en woningen bereikbaar blijven. Bewoners van de wijk zijn geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op www.grootonderhoudtvennoord.nl. U kunt ook contact op met Iris Hagenaar via goirle@heijmans.nl.