Afkoppelsubsidie aanvragen

Het klimaat verandert. We hebben hierdoor vaker wateroverlast. Op andere momenten hebben we last van aanhoudende droogte tijdens warme periodes. U kunt uw huis en tuin aanpassen op het veranderende klimaat. Door de aanleg van een groen dak bijvoorbeeld. Of door het afkoppelen van uw regenpijp. U kunt hiervoor een subsidie aanvragen. Hoe u dat doet, leest u hier. U heeft hiervoor DigiD nodig.  

Wat moet ik weten?

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen:

 • De aanleg van een groen dak
 • Het ontharden van uw tuin, terras of oprit
 • Het plaatsen van voorzieningen om regenwater vast te houden zoals een:
  • regenton of waterzuil
  • waterschutting
  • infiltratievoorziening
  • verlaging of wadi in uw tuin

U vindt deze voorwaarden in de subsidieregel voor afkoppelen regenwater.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

 • U vraagt online subsidie aan. U logt in met DigiD
 • Om uw aanvraag te beoordelen hebben we foto’s nodig van de huidige situatie. Stuur ook een offerte mee van de geplande werkzaamheden
 • Bent u huurder? Stuur dan ook een schriftelijke toestemmingsverklaring van de verhuurder mee bij uw aanvraag
 • Wij beoordelen uw aanvraag. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u van ons een brief. U krijgt binnen 6 weken bericht

Uitvoeren en verantwoorden

 • Wanneer we uw aanvraag positief beoordelen dan heeft u 3 maanden de tijd om de werkzaamheden uit te voeren
 • Zijn de werkzaamheden uitgevoerd? Stuur ons de factuur en foto’s van de nieuwe situatie toe
 • Geef ook online uw rekeningnummer door
 • We maken het afgesproken bedrag op uw rekening over

Niet eens?

Bent u het niet eens met een besluit over uw aanvraag? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.