Bezwaar maken

Nemen wij een besluit en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt, maar deze niet krijgt. Of als uw buren een omgevingsvergunning krijgen waar u het niet mee eens bent. U kunt online bezwaar maken met DigiD. U kunt ook schriftelijk uw bezwaar indienen. Lees hier hoe u bezwaar maakt.

Wat moet ik doen?

Zet in uw bezwaar in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

U kunt ook bezwaar maken per post

Liever niet online? Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Goirle Commissie voor Bezwaarschriften Postbus 17 5050 AA Goirle

Wat moet ik weten?

Wij bekijken uw bezwaar

Maakt u bezwaar? Dan kijken wij opnieuw naar ons besluit. Zien wij redenen om het besluit te veranderen? Of willen wij met u in gesprek? Dan hoort u dat binnen 14 dagen van ons.

De commissie voor bezwaarschriften geeft advies

Zien wij geen reden om ons besluit te veranderen? Dan vragen wij advies aan de commissie voor bezwaarschriften. Daarna nemen wij opnieuw een besluit. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank

U krijgt binnen 12 weken ons besluit

Hebben wij meer tijd nodig? Dan kunnen we deze termijn 1 keer verlengen met 6 weken. U krijgt dan een brief.

De commissie voor bezwaarschriften is onafhankelijk

Dat betekent dat de leden van de commissie geen binding met onze gemeente hebben. Om ons advies te kunnen geven, organiseert de commissie een hoorzitting. Dit is eigenlijk een gesprek met u. U kunt dan uw bezwaar toelichten en het besluit bespreken. Misschien heeft de commissie nog vragen voor u. U kunt uw bezwaar toelichten en het besluit bespreken. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Meer weten?

U leest op de pagina bezwarencommissie meer over wanneer ze vergaderen en welke onderwerpen ze behandelen.