Asbest verwijderen en wegbrengen

Wanneer u asbest verwijdert uit uw woning, moet u altijd een sloopmelding doen. Een sloopmelding kost u niets. U doet bij ons een sloopmelding uiterlijk 5 werkdagen voordat u begint met de sloop. U mag maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per adres wegbrengen naar de milieustraat.

Wilt u zelf asbest of asbestgelijkend materiaal inleveren bij de milieustraat?

 • U heeft altijd stortingsbewijs is nodig 
 • Vanaf 10 m² is daarnaast ook een sloopmelding nodig
 • U mag tot 35 m2 asbesthoudend materiaal inleveren bij de milieustraat.

Behandeling

Als u zelf asbest mag verwijderen omdat u daarvoor een sloopmelding heeft ingediend die positief is beoordeeld, ontvangt u een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) met het formulier stortingsbewijs asbestgelijkend materiaal. Hiermee kunt u gratis inpakmateriaal afhalen bij de milieustraat tijdens de openingstijden. 

Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wij adviseren u:

 • Het geheel nat te spuiten.
 • Delen zoveel mogelijk intact te laten.
 • Persoonlijke bescherming te dragen.

Verpakken

 • Pak asbest goed in, in speciaal verpakkingsmateriaal van 0,2 mm dik met asbestlogo. Dit is onder andere te verkrijgen bij de milieustraat. Er mogen geen gaten of kieren in de verpakking zitten. Sluit naden en kieren goed af met tape.
 • De platen moeten eenvoudig te (ver)laden zijn zodat het materiaal niet kan breken.
 • Vergeet niet het stortingsbewijs en een legitimatiebewijs mee te nemen naar de milieustraat.
 • Meer informatie over het inleveren van asbest door particulieren vindt u ook op de website van de Rijksoverheid

Let op: asbestgelijkend materiaal, zoals eternit-golfplaten, dakplaten en schoorsteenbuizen, behandelt u net als asbest!

 • Een gespecialiseerd bedrijf moet het asbest verwijderen
 • Ze kunnen hier mee starten nadat er een inventarisatierapport is opgesteld
 • Dit moet u zelf regelen
 • Op www.ascert.nl vindt u bedrijven die asbest mogen verwijderen. Ook vindt u er bedrijven die inventarisatierapporten opstellen
 • Wanneer u asbest wilt  (laten) verwijderen.
 • Wanneer de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting meer dan 10 m² bedraagt.

Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u daarbij moet indienen, leest u in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kunt u raadplegen op de website van Overheid.nl. In de meeste gevallen moet u ten minste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding indienen. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, is deze termijn vijf werkdagen.

In enkele specifieke gevallen mag u als particulier zelf asbest verwijderen als u hiervoor een sloopmelding heeft gedaan. In andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag (laten) uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de sloopmelding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering kunt u vinden op de website van Ascert.

Als het bouwwerk dat u geheel of gedeeltelijk wilt slopen of verbouwen is aangemerkt als een gemeentelijk- of rijksmonument, moet u niet alleen een sloopmelding doen maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’. Wanneer u dit soort plannen heeft, adviseren wij u eerst een vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen om de haalbaarheid van uw plan te onderzoeken. U kunt via het omgevingsloket een vooroverleg indienen. U kiest dan voor de optie ‘Aanvraag/melding’, vervolgens kiest u bij de laatste stap voor ‘Vooroverleg’.