Slopen en asbest verwijderen

Gaat u iets slopen? Of wilt u asbest uit uw woning halen? Dan moet u dit minimaal 4 weken van tevoren vooraf bij ons melden. U heeft hiervoor DigiD of e-Herkenning nodig. Een melding doen is gratis. Met vragen over asbest kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Wat moet ik doen?

Gemeentelijk- of rijksmonument

Gaat u iets slopen of wijzigen aan een gemeentelijk- of rijksmonument? U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Meld de sloopwerkzaamheden

U bent verplicht de werkzaamheden bij ons te melden in de volgende gevallen:

  • als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een bouwwerk dat vóór 1994 is gebouwd
  • als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren en u meer dan 10m3 aan sloopafval heeft per sloopactiviteit
  • als u asbest gaat verwijderen of dit een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laat doen

Meesturen bij uw melding

  • Sloopinventarisatie begeleid met tekeningen op schaal inclusief maatvoering
  • Is het pand of object gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. U moet dan een asbestinventarisatierapport aanleveren. Via www.ascert.nl vindt u gecertificeerde bedrijven die u daarmee kunnen helpen

Wat moet ik weten?

Behandeling van uw sloopmelding

  • We bevestigen de ontvangst van uw melding. 
  • U krijgt een brief van ons of van de Omgevingsdienst. Hierin staat of we uw melding accepteren of niet. Als u voldoet aan de eisen dan geven we in onze brief aan wat de voorwaarden zijn bij het verwijderen van asbest
  • U mag beginnen met slopen nadat uw sloopmelding is geaccepteerd

Heeft u vragen over asbest?

Bel of WhatsApp dan met de asbesttelefoon van de Omgevingsdienst (OMWB) of of kijk op de website van de OMWB

Bekijk ook