Omgevingsvergunning

U wilt een nieuwe dakkapel plaatsen. Of een nieuwe garage of uitbouw. Misschien wilt u een tijdelijk bouwwerk plaatsen. Zorg dat u weet of u een vergunning nodig heeft. Doe daarom altijd eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket. Heeft u wel een vergunning nodig? Dan vraagt u deze ook aan via het Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

Bouwplannen beginnen met een goede voorbereiding! Dat voorkomt verrassingen én onnodige extra kosten. U leest hier wat u moet doen.

Stap 1: doe de vergunningcheck

Dat doet u via het Omgevingsloket. Aan het eind van deze check volgt het resultaat: er is een vergunning-, informatie- of meldingsplicht voor uw (bouw)plannen. Het resultaat kan ook zijn dat u mag beginnen met de werkzaamheden zonder verdere afstemming met de overheid.

Zorg dat u goed weet wat u wilt doen, waar u dat wilt doen en wat de afmetingen zijn (lengte, breedte en hoogte).

Stap 2: dien eerst een conceptverzoek in

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Wij controleren dan bijvoorbeeld of uw (bouw)plan voldoet aan het omgevingsplan van de gemeente Goirle. En of uw (bouw)plan geen problemen opleveren voor bijvoorbeeld de onderdelen parkeren of de riolering.

U kunt een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket. Kies voor de optie ‘aanvraag/melding’. Kies bij de laatste stap voor ‘conceptverzoek’.

Een conceptverzoek kan u veel tijd en geld schelen

Vraagt u een vergunning aan? Dan moet u veel aanleveren. Bij het conceptverzoek hoeft dat nog niet. Blijkt uit het conceptverzoek dat u geen vergunning kunt krijgen? Dan kost dit u minder tijd en geld, dan wanneer wij een officiële aanvraag afwijzen.

Vraagt u binnen 26 weken na het conceptverzoek uw uiteindelijke vergunning aan? Dan brengen wij de kosten van het conceptverzoek in mindering op de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Een conceptverzoek is niet verplicht. Het kan wel zorgen dat de vergunningprocedure vlotter verloopt.

Stap 3: houd een omgevingsgesprek

Overleg uw (bouw)plannen met de bewoners en ondernemers in uw buurt. Hoe dit werkt leest u op de pagina omgevingsgesprek.

Stap 4: vraag een omgevingsvergunning aan

Dat doet u ook via het Omgevingsloket.  Hiervoor heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

Wat moet ik weten?

Monument? Altijd een vergunning nodig

Wilt u iets verbouwen, onderhouden of veranderen aan een monument? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

We geven u hieronder een overzicht van de gegevens en aan te leveren documenten voor de beoordeling van uw conceptverzoek:

  • kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing, schaal 1:500 of 1:1000
  • tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie, met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en belangrijke installaties, schaal 1:100
  • foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
  • een juiste en heldere beschrijving wat u op het perceel wilt gaan doen

De Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Deze is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we de inhoud regelmatig opnieuw bekijken en aanpassen op nieuwe ontwikkelingen.

Wat kost het?

In hoofdstuk 2 van de legestarieventabel 2024 vindt u de legestarieventabel. U leest hier wat de kosten zijn van een conceptverzoek of vergunningsaanvraag. 

Niet eens?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.