Omgevingsvergunning

Gaat u iets bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een inrit aanleggen, een boom kappen of een dakkapel plaatsen? Of wilt u een aanbouw of tijdelijk bouwwerk plaatsen? Misschien heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bepaalde activiteiten zijn vergunningsvrij. Doe daarom altijd eerst een vergunningcheck. 

Maak gebruik van het Omgevingsloket bij online een vergunning aanvragen.

U kunt een vergunningcheck doen via het Omgevingsloket. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Hiermee voorkomt u verrassingen, voor uzelf en voor anderen. Dit noemen we het omgevingsgesprek

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen. We toetsen het project aan het bestemmingsplan. Ook winnen we advies in over onder andere parkeren en riolering, zodat we dit bij de verdere uitwerking van het plan kunnen meenemen.

Vraag een vooroverleg aan via het omgevingsloket. Kies voor de optie ‘Aanvraag/melding’, vervolgens kiest u bij de laatste stap voor ‘Vooroverleg’.

Meesturen:

 • kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing, schaal 1:500 of 1:1000
 • tekeningen, bestaand en nieuw, met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties, schaal 1:100
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Is het voor u niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Dan kunt u via het Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen.

Behandeling

Standaard krijgt u binnen acht weken te horen of uw vergunning wordt toegewezen. Hebben wij nog extra stukken van u nodig, dan wordt de termijn van acht weken verlengd.

Bij complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure. Dit komt bij particulieren bijna nooit voor.

Kosten

U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor de verschillende deelactiviteiten kunt u vinden in de Legestarieventabel 2023.

Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Bij de aanvraag voegt u twee pdf-documenten toe met daarin de bestaande en de nieuwe situatie met:

 • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
 • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
 • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
  • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voor de omgevingsvergunning bij wijziging van een monument betaalt u een vast bedrag aan leges. Daarnaast betaalt u voor de omgevingsvergunning voor de "bouwactiviteit" ook de legeskosten. Voor de kosten verwijzen wij u naar de Legestarieventabel 2022

Wilt u een grote boom kappen of drastisch snoeien? In bepaalde gevallen moet u hiervoor een vergunning aanvragen. 

Controleer eerst via de beslisboom kappen of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. In deze beslisboom ziet u een verwijzing naar de Groene Kaart. Hierop staan de beschermde gebieden en bomen vermeld. 

Wanneer er geen vergunning nodig is, bent u in bepaalde gevallen wel verplicht het kappen of snoeien bij ons te melden. 

Legeskosten 2023

Aantal Prijs
één boom € 110,35
elke extra boom                  € 55,15
maximum € 1.103,85

Een Bibob onderzoek kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.

Wilt u (een gedeelte van) een pand of woning slopen of verbouwen? U heeft niet altijd een vergunning nodig. Maar vaak moet u de (sloop)werkzaamheden wel melden bij ons. U doet dit via het Omgevingsloket. U doet de melding uiterlijk 2 werkdagen voor u begint. Ook wanneer de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit bij ons. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Aan en afmelden werkzaamheden via het Omgevingsloket

Landelijk is voor het breken van puin met een mobiele breker het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing.

Wilt u een mobiele breker plaatsen en gebruiken dan is het goed om u ervan te verzekeren dat de breker voldoet aan het Besluit mobiele brekers. De inzet van de breker moet minimaal 15 dagen voordat deze in gebruik wordt genomen, gemeld worden met het meldingsformulier mobiel breken.