Betalen gemeentelijke belastingen

Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van 2023 ontvangt u eind februari. U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, maar u kunt ook met automatische incasso betalen. U geeft ons dan toestemming om de belastingaanslag in 10 termijnen van uw bankrekening af te schrijven. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Met DigiD kunt u de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten

We schrijven het bedrag af in maximaal tien termijnen. Dat gebeurt telkens op de laatste werkdag van de maand.

Internetbankieren

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook via internetbankieren betalen. U betaalt dan in twee gelijke delen. Zet bij internetbankieren het betalingskenmerk of aanslagnummer. Het rekeningnummer is IBAN NL36BNGH 02 85 03 01 32 op naam van Gemeente Goirle Belastingen.

Betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet in een keer betalen? We kunnen een betalingsregeling afspreken. Dan betaalt u in kleinere delen. U kunt hiervoor contact opnemen met  team Belastingen.

Contactgegevens Team belastingen