Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw woz-waarde? Neem dan eerst contact op met ons via (013) 5310 610 of via belastingen@goirle.nl. U kunt online bezwaar maken. Lever uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet in.

Voor het online bezwaar maken heeft u DigiD nodig.

Wanneer u schriftelijk bezwaar maakt, zorg dan dat in uw brief in elk geval de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres 
  • uw vorderingsnummer 
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt 
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening
  • De belastingplichtige
  • edebelastingplichtige (bv. een echtgenoot of mede-eigenaar)
  • erfgenamen
  • of een gemachtigde 

Als u langer dan zes weken nodig heeft om uw bezwaarschrift te motiveren, dien dan alvast via belastingen@goirle.nl of post een 'pro forma' bezwaarschrift in.

Wij moeten op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar hebt gemaakt. Dient u na 20 november een bezwaar in? U ontvangt dan binnen 6 weken een reactie. 

Is uw bezwaar gegrond?

Dan wordt uw aanslagbiljet aangepast. Verandert de woz-waarde? Dan geven we dit ook door aan de Belastingdienst en het waterschap.

Niet eens

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit doet.

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug. U kunt indien nodig wel uitstel aanvragen

Contactgegevens Team belastingen