Bezwaar gemeentelijke belastingen

De gemeente heft een aantal belastingen. Als u het niet eens bent met de belastingaanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. Lever uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet in. U kunt online bezwaar indienen met DigiD, maar het kan ook schriftelijk.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken per post

Liever niet online? Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Goirle Team Belastingen Postbus 17 5050 AA Goirle

U heeft een betaalplicht

Ook al heeft u bezwaar gemaakt, u moet toch de belasting betalen. Als na behandeling blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Wat moet ik weten?

Behandeling van uw bezwaar

Wij moeten op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar hebt gemaakt. Dient u na 20 november een bezwaar in? U ontvangt dan binnen 6 weken een reactie. 

Is uw bezwaar gegrond?

Dan wordt uw aanslagbiljet aangepast. Verandert de woz-waarde? Dan geven we dit ook door aan de Belastingdienst en het Waterschap.

Niet eens met ons besluit?

Dan kunt u in beroep gaan. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit doet.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op.