Veelgestelde vragen

We zetten de antwoorden op veel gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen voor u op een rij. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Bel ons dan. We helpen u graag!

WOZ

De WOZ-waarde wordt voor één kalenderjaar vastgesteld. De WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023 geldt dus enkel voor belastingjaar 2024.

Onroerende zaken worden ieder jaar opnieuw gewaardeerd. Daarom kan de waarde afwijken van de waarde in het jaar daarvoor.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde van een woning kunt u controleren door het te vergelijken met de verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar. De woningen waarmee is vergeleken staan op het taxatieverslag.

Voor de waardering zijn woningen ingedeeld in groepen van vergelijkbare woningen. Uit die groep worden 3 woningen aangewezen als referentiepand. De waarde van deze referentiepanden wordt bepaald met behulp van onderbouwende verkoopcijfers.

Vervolgens wordt de waarde van een woning in dezelfde groep afgeleid van de waarde van de referentiepanden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uiterlijke verschillen en uitgevoerde verbouwingen. Voor meer informatie over de opbouw van de waarde kunt u het taxatierapport inzien. 

In dit geval wordt ook de aanslag onroerende-zaakbelastingen verminderd. Dit wordt automatisch aangepast. Als u al een betaling had gedaan, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggestort. Bij een automatische incasso wordt het bedrag van de vermindering verrekend met de laatste termijn. De nieuwe WOZ-waarde wordt ook doorgegeven aan Waterschap de Dommel en aan de Belastingdienst.

Indien u na 1 januari eigenaar of gebruiker werd van het pand, kunt u een verzoek doen voor de toezending van een (belanghebbende) beschikking.

Vervolgens kan er bezwaar worden ingediend. Dit geldt ook voor erfgenamen. U krijgt dan geen kopie van de beschikking, maar een beschikking op eigen naam omdat u belanghebbende bent.

De waarden wordt vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2023. De woning wordt gewaardeerd op basis van de bouwkundige toestand op 1 januari van het belastingjaar 2024.

De OZB WOZ beschikking wordt verstuurd naar degene die bij aanvang van het kalenderjaar (1 januari) eigenaar was.

Bij verkoop van de onroerende zaak wordt meestal een deel van het bedrag tussen koper en verkoper verrekend. Dit doet de notaris en is terug te vinden in de afrekening van de notaris.

De belastingaanslag wordt aan één persoon opgelegd en verstuurd. Voor de naam gebruikt de gemeente de gegevens van de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie Personen en het Nieuw Handelsregister. Als er meerdere belastingplichtigen zijn, wordt op grond van de beleidsregels van de gemeente bepaald wie de belastingaanslag ontvangt.

Taxatieverslag

Nee. In de Wet WOZ is opgenomen dat er uitsluitend een afschrift mag worden verstrekt aan wie de beschikking is gericht. De WOZ waarden van woningen zijn openbaar en in te zien via www.wozwaardeloket.nl

Waardebeschikking

De waardebeschikking wordt toegezonden aan de eigenaar van een woning/niet-woning en de gebruiker van een woning (dit heet een huurdersbeschikking). Er zijn uitzonderingen voor belanghebbenden (erfgenamen, partner en de nieuwe eigenaar van een woning). Zij mogen contact opnemen met ons.

Afvalstoffenheffing

Indien een pand te koop/te huur staat en leeg staat, dan hoeft geen afvalstoffenheffing te betalen. U moet dit wel kunnen aantonen. Kunt u dit? Laat het ons dan weten.

Voor iedere woning waar de gemeente de plicht heeft het afval in te zamelen moet een vast bedrag worden betaald. Ook als u geen afval aanbiedt. Met dit geld zorgt de gemeente ervoor dat al het afval wordt ingezameld en wordt verwerkt.

Rioolheffing

Indien een pand te koop/te huur staat en leeg staat, dan hoeft geen rioolheffing te betalen. U moet dit wel kunnen aantonen. Kunt u dit? Laat het ons dan weten.

Toeristenbelasting

Na afloop van het kalenderjaar sturen wij u een brief. In deze brief vragen wij u digitaal aangifte te doen. Adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Goirle bij de uitvoering van de heffing van de toeristenbelasting. Voor vragen of hulp bij het indienen van de aangifte, kunt u contact opnemen met ANG via het telefoonnummer (085) 023 9004 of e-mailadres toeristenbelasting@ang.nl.

Bezwaar maken

Bij een verkeerde adressering gaat de bezwaartermijn in als de beschikking u wel heeft bereikt. Dit geldt alleen wanneer de verkeerde adressering u niet aan te rekenen is. Bijvoorbeeld omdat de gemeente de verhuizing, aangeleverd door het bevolkingsregister, niet op tijd heeft verwerkt.