Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staan de plannen voor de jaren dat het college zit, maar ook voor daarna. De coalitiepartijen Lijst Riel Goirle (LRG), PvdA Goirle en Riel, VVD Goirle en CDA Goirle en Riel beschrijven hoe zij er samen voor willen zorgen dat de gemeente Goirle een aantrekkelijke gemeente blíjft.