Bezwaarschrift indienen

U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven. U gebruikt hiervoor DigiD, zodat uw persoonlijke gegevens direct voor u worden ingevuld.

Bezwaar per post

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Goirle, t.a.v. Commissie voor Bezwaarschriften, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Vermeld in het bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Om welk besluit het gaat
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)
  • Let op: vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Behandeling

De bezwarencommissie behandelt het bezwaar en geeft ons een advies. Het college moet, na uw bezwaarschrift, nog een keer naar het besluit kijken en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank

Bezwarencommissie

Een bezwaar wordt behandeld door de bezwarencommissie. Wilt u weten hoe zij werken en hoeveel bezwaarschriften zij afhandelen en binnen welke termijn? De commissie publiceert een jaarverslag. U kunt dit bij ons opvragen. Stuur een e-mail naar info@goirle.nl.