Menukaart omgevingsgesprek

Op deze menukaart vindt u tips en ideeën voor het organiseren van een omgevingsgesprek over uw plan(nen). U kiest uit de zogenaamde ‘amuses’ als uw plan een kleine aanpassing of een bescheiden evenement is. Bij grotere plannen of evenementen gaat u met meer mensen in gesprek. Hiervoor kiest u een ‘voorgerecht’ of een ‘hoofdgerecht’. Voor de terugkoppeling kiest u uit de ‘nagerechten’.

Amuses: voor kleine plannen

Informatiebrief

Leg in een brief kort uit wat uw plan is: wat, wanneer en hoe. In de informatiebrief kan ook een uitnodiging voor een (keukentafel) gesprek staan.

Keukentafelgesprek

Nodig buren en andere betrokkenen uit voor een gesprek aan de keukentafel. Laat uw plan zien en licht dit toe.

Enquête

Leg op een A4-tje kort uit wat uw plan is en stel enkele vragen hierover. Wat vinden buren en betrokkenen ervan?

Reactieformulier

Leg op een A4-tje uit kort uit wat uw plannen zijn en vraag om een schriftelijke reactie (op een formulier of per mail).

Voorgerechten: voor middelgrote plannen

Informatie via sociale media

Gebruik sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter om informatie over je plan te delen en reacties te krijgen.

(E-mail) nieuwsbrief

Informeer alle betrokkenen over uw plan, eventuele bijeenkomsten en over de voortgang. Dat kan met een papieren versie per post of een digitale versie via e-mail.

(Online) enquête

Verzamel informatie over wat de buurt of andere belanghebbenden van uw plan vinden. Of peil alvast de meningen ruim voor de uitwerking van uw plan.

Inloopbijeenkomst

Organiseer een bijeenkomst en laat betrokkenen weten waar en wanneer zij binnen mogen lopen voor meer informatie en het geven van een reactie.

Informatiebijeenkomst met presentatie

Organiseer een bijeenkomst en nodig betrokkenen uit voor een presentatie van uw plan en geef de gelegenheid om vragen te stellen.

Stemming tijdens bijeenkomst

Zie ‘Informatiebijeenkomst met presentatie’, maar dan in combinatie met een stemming (bijvoorbeeld als er verschillende mogelijkheden zijn).

Informatie op projectwebsite of blog/vlog

Deel de plannen via een projectpagina op een website of gebruik hiervoor een blog of vlog.

Hoofdgerechten: voor grote plannen

Informatiebijeenkomst met interactie

Organiseer een bijeenkomst en nodig betrokkenen uit voor een presentatie van uw plan. Hierna is er ruimte om in groepjes in gesprek te gaan en met ideeën te komen over hoe het plan verder verbeterd kan worden. Soms is het handig om een on- afhankelijke gesprekleider uit te nodigen, bijvoorbeeld om de aanwezigen onderling in debat te laten gaan.

Interactie via sociale media

Presenteer de concept-plannen op (een projectpagina van) een website. Geef ruimte om te reageren via sociale media en geef mogelijkheden om onderling op elkaar te reageren.

Animatie of YouTube-filmpje

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Licht uw plan toe met een animatie op een website of YouTube. Informeer de betrokken hierover.

Brainstormsessie

Bespreek uw concept-plan eerst met belanghebbenden en vraag wat hun ideeën zijn. Ook kunt u meerdere ideeën ‘in de groep gooien’. De resultaten kunt u gebruiken voor de (verdere) uitwerking van uw plan.

Inspiratiesessie

Nodig mensen uit om met creatieve ideeën te komen en daarover in gesprek te gaan. Geef inspirerende voorbeelden hoe ergens anders een locatie is ingericht of een vergelijkbaar plan is uitgevoerd. Maak de mensen enthousiast. Dit kan tot nieuwe ideeën leiden.

Informatiemarkt

Organiseer een informatiemarkt en nodig iedereen uit. In verschillende kraampjes kunt u verschillende onderdelen van uw plan toelichten. Het gaat dan om een groter plan, dat u met een groep of een team kunt presenteren en uitleggen.

Nagerecht: terugkoppeling

Verslag op papier

Maak een (kort) verslag van de bijeenkomst en stuur dit naar de deelnemers.

Verslag op blog of projectwebsite

Maak een (kort) verslag van de bijeenkomst in de vorm van een blog, vlog of een schriftelijk verslag en zet dat op de (project)website.

Interactie via sociale media

Houd sociale media nauwlettend in de gaten. Kijk welke reacties er komen en geef actief een reactie.

Evaluatie

Zet de ervaringen van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of een inspiratiesessie op een rij. Door het verzamelen, verwerken, bekijken en presenteren van informatie is het gemakkelijk om de vervolgstappen te bepalen. Ook andere aanwezigen/ betrokkenen kunnen hieraan meewerken. Deel het evaluatieverslag per post, via e-mail of op de projectwebsite.

(Online) enquête

Met een (online) enquête kunt u veel informatie inwinnen, onder andere:

  • hoe de aanwezigen een bijeenkomst hebben ervaren
  • wat anderen van uw plannen vinden
  • welke verbeteringen van uw plannen mogelijk zijn
  • hoe buurtbewoners op de hoogte gehouden willen worden

Meer informatie of vragen?

Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft of er niet uit komt.

  • Team vergunningen
  • Telefoon: (013) 5310 610