Omgevingsgesprek

U wilt iets bouwen of verbouwen. Of u organiseert een evenement. Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Het is dan belangrijk dat u de plannen eerst overlegt met uw buren en buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. U leest hier tips voor dit gesprek.

Wat moet ik doen?

Houd een omgevingsgesprek vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt

Dit gesprek is nodig:

  1. bij een bestemmingsplanprocedure
  2. als u wilt afwijken van een bestemmingsplan
  3. als u een (wat groter) evenement organiseert

Nodig betrokkenen uit de omgeving op tijd uit

Dat doet u bijvoorbeeld per brief, e-mail of sociale media. Hoeveel mensen u uitnodigt, hangt af van uw plan. Zijn de gevolgen groot? Dan nodigt u meer mensen uit. En neemt u meer actie om mensen te informeren. Het gaat om iedereen op wie het plan invloed kan hebben.

Maak een verslag van het omgevingsgesprek

In het verslag staat:

  • Waar en wanneer hield u het omgevingsgesprek?
  • Wie zijn uitgenodigd?
  • Wie waren aanwezig?
  • Welke aandachtspunten kwamen naar voren?
  • Wat is de uitkomst van het gesprek?
  • Wat doet u met de opmerkingen, wensen of zorgen?

Laat de aanwezigen lezen of alles goed is opgeschreven

En vraag of zij het verslag ondertekenen met een paraaf. Dit betekent niet dat zij het eens met de plannen hoeven te zijn! Het gaat er alleen om dat het verslag het gesprek goed samenvat.

Tip: zijn er veel mensen? Vraag dan een paar mensen om het verslag te controleren. Zij doen dit in het belang van alle mensen.

Heeft u het plan aangepast na een eerste omgevingsgesprek?

Geef dan duidelijk aan wat u veranderd heeft. Heeft u niets veranderd? Geef dan duidelijk aan waarom niet.

Stuur het verslag naar ons

Wij hebben het verslag nodig als u de omgevingsvergunning vervolgens aanvraagt.

Wat moet ik weten?

Daar zijn geen regels voor. Want ook plannen zijn er in alle soorten en maten. Daarom kan elk omgevingsgesprek weer anders zijn. Het omgevingsgesprek mag gewoon aan de keukentafel, waarbij u de plannen laat zien. Kijk op de ‘menukaart omgevingsgesprek’ voor tips.  

Nodig iedereen uit die te maken heeft met uw plan

Zo laat u zien dat u rekening houdt met uw omgeving. Misschien hebben de buren een heel goed idee waar u veel aan heeft. Of de buren zijn zo enthousiast, dat ze hun huis op dezelfde manier willen aanpassen. Zo bespaart u kosten!

Goed om te weten: Kan iemand niet aanwezig zijn? Dan gaat het overleg toch door. Zorg dan wel dat iedereen op de hoogte is van de plannen.

Niet iedereen hoeft het eens te zijn

Het gaat erom dat u uw plannen met de buurt bespreekt. Zijn veel mensen het niet eens? Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat u kijkt of u uw plannen kunt aanpassen. Misschien kunt u zorgen wegnemen. Of rekening houden met wensen. Dit kan bezwaren en vertraging van uw plannen voorkomen.

Ga met respect met elkaar om

Alle aanwezigen mogen hun reactie geven. Niet iedereen hoeft het eens te zijn. Het gaat erom dat u en wij hier een beeld van krijgen. Zijn de plannen erg ingrijpend? Of heeft u geen goede relatie met uw buren? Dan kunt u iemand uitnodigen om het gesprek te begeleiden. Of om voor u het gesprek te voeren zelfs.