Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een nieuwe manier voor het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving. Vóór 1 januari 2024 waren die regels opgenomen in bestemmingsplannen. Vanaf 1 januari 2024 vervangt het omgevingsplan onder andere de bestemmingsplannen. Op deze pagina leest u er meer over.

Wat is het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving in onze gemeente. Bijvoorbeeld regels over het gebruik: mag u op een locatie wonen of is het voeren van een bedrijf toegestaan? Of regels over bouwen: is bouwen hier mogelijk en hoe hoog mag u bouwen? Ook kunnen in het omgevingsplan regels staan over bijvoorbeeld het beschermen van een natuurgebied. 

We werken de komende jaren aan een nieuw omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen automatisch overgezet naar het omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan vormen we de komende jaren (tot 2032) om tot een nieuw volwaardig omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de functie van een gebied en de bouwregels, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. Controleer altijd of uw (bouw)plan past binnen het tijdelijke omgevingsplan.

Wat kan ik doen?

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen bij de gemeenteraad reageren op het ontwerp. Dit doet u door uw zienswijze in te dienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. U stuurt uw zienswijze naar:

Gemeenteraad gemeente Goirle
Postbus 17
5050 AA Goirle

Op de hoogte blijven van (bouw)plannen in uw buurt

Door u aan te melden voor Berichten over uw buurt krijgt u automatisch de bekendmakingen van (bouw)plannen in uw mailbox.