Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze wet gaat in op 1 januari 2024. Op deze pagina leest u wat de Omgevingswet inhoudt.

U krijgt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Denk aan plannen om uw huis te verbouwen, wanneer u een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Vanaf 1 januari doet u de aanvraag via het Omgevingsloket. Dat is een digitaal loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

In de omgevingsvisie staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Deze is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we de inhoud regelmatig opnieuw bekijken en aanpassen op nieuwe ontwikkelingen.