Voorbereiding invoeren Omgevingswet

De overheid stuurt ons via een lappendeken van wetten, regels en beleidsplannen. Veel hiervan is overtollig, tegenstrijdig of onbegrijpelijk. Ze zijn niet meer van deze tijd en passen niet meer bij onze participatiesamenleving, waarin meedenken, meedoen en meebeslissen over de nabije omgeving verwacht wordt. Daarom wordt de Omgevingswet in Nederland ingevoerd. Op deze pagina leest u hoe de gemeente Goirle zich hierop voorbereidt.

De invoering van de Omgevingswet is een enorm grote klus én kans voor ieder die erbij betrokken is: raad, college, medewerkers en inwoners/bedrijven. Want om in de geest van de Omgevingswet te handelen, moeten we andere instrumenten gaan gebruiken. Zo moeten vele beleidsstukken, bestemmingsplannen en verordeningen plaats maken voor één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Verder gaan we werken met een landelijk digitaal systeem, dat met één klik duidelijk maakt welke regels gelden op een bepaalde locatie. Ook is een andere werkwijze nodig, want de procedures moeten we straks in 8 weken doorlopen in plaats van 26 weken. Nee tenzij, moet plaats maken voor ja, mits: hoe maken we plannen wél mogelijk binnen de grenzen van de wet en de regels van de raad? Van inwoners en bedrijven wordt op hun beurt verwacht dat ze voor hun initiatieven zelf een omgevingsdialoog gaan houden, die aan bepaalde eisen moet voldoen.

Om dit alles goed voor te bereiden, is een programmaplan gemaakt. Ook zijn binnen de gemeente werkgroepen van start gegaan die kijken wat nodig is om goed met de Omgevingswet te kunnen werken. Zij zoeken antwoorden op vragen als: hoe komen we tot een nieuwe omgevingsvisie? Welke regels zijn overbodig en passen niet in het omgevingsplan? Hoe gaan we een dialoog voeren met Goirle en Riel? Hoe kan de raad het best bij de invoering worden betrokken? In het experiment proeftuin Goirle, experimenteren we met de Omgevingswet. Ook werken we bij nieuwe projecten en evenementen al met het omgevingsgesprek. De gemeente wil dat initiatiefnemers hun plannen overleggen met de buurt. Bij dit alles kijken we waar we met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek kunnen samenwerken.

Hierna gaan we aan de slag met de antwoorden. Dit betekent dat we in dialoog gaan over de nieuwe omgevingsvisie, een omgevingsplan maken en meer experimenten uitvoeren, waar mogelijk in samenwerking met Oisterwijk. Als gemeente willen we inwoners en bedrijven nog meer aan de 'voorkant' bij plannen betrekken. Maar ook gaan we hen stimuleren om zelf initiatieven te nemen waar ze dan zelf een omgevingsgesprek over moeten voeren.

Contactpersoon

  • Adriaan van Bragt
  • Telefoonnummer (013) 5310 610