Omgevingswet

De Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. Deze gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Op deze pagina leest u wat de Omgevingswet inhoudt en wat het voor u betekent.

Wat houdt de omgevingswet in?

Wat betekent dit voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Denk aan plannen om uw huis te verbouwen, wanneer u een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

De knip

Sinds de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de aanvraag van een omgevingsvergunning gewijzigd. Deze bestaat nu uit twee delen:

  • een ruimtelijk deel: de omgevingsplanactiviteit
  • een technisch deel: de technische bouwactiviteit

Onder de omgevingsplanactiviteit vallen activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de maatvoering van een te bouwen bouwwerk, het aanleggen van een uitweg of inrit of het gebruik van een bouwwerk. Onder de technische bouwactiviteit vallen de technische specificaties van een (te bouwen) bouwwerk. Denk hierbij aan de ventilatie van een bouwwerk, constructieve toetsen en isolatiewaarden.

Vergunning nodig?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Omgevingsplan staan de activiteiten waar geen vergunning voor nodig is: de vergunningsvrije activiteiten. Het Bbl is altijd het startpunt voor de check of u voor het ruimtelijk en technisch deel van uw (bouw)plan een omgevingsvergunning nodig heeft­. Het kan zijn dat u in sommige gevallen voor de ene activiteit een omgevingsvergunning nodig heeft en dat er voor de andere activiteit geen omgevingsvergunning is vereist.

Kwaliteitsborger

Daarnaast kan het zijn dat u voor de technische bouwactiviteit een meldingsplicht hebt en een onafhankelijk controleur in moet schakelen: een kwaliteitsborger. Dit is nodig wanneer de technische bouwactiviteit is ingedeeld in gevolgklasse 1. Meer informatie over de kwaliteitsborger en de gevolgklassen vindt u op www.tlokb.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de omgevingswet?

Omgevingsvisie

aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? 

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt voor uw (bouw)plannen? Kijk dan op de pagina omgevingsvergunning