Duurzaamheid

De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water en grondstoffen. Omdat we als gemeente klaar willen zijn voor de toekomst. Daarom leggen we zonnepanelen op onze gebouwen, maken we onze openbare ruimte groener en bieden we inwoners een gescheiden afval-inzamelsysteem aan om de hoeveelheid restafval te verminderen. Ook zijn we regionaal aan de slag met REKS (regionale energie- en klimaatstrategie) en werken we aan een Transitievisie Warmte waarin we aangeven hoe we het aardgasverbruik in Goirle kunnen terugdringen. Ook kunt u zelf aan de slag om te zorgen voor een duurzame buurt, waar het fijn is en blijft om te wonen. Doet u mee?

U kunt zelf ook helpen om uw huis, tuin of buurt duurzamer te maken. Door uw tuin te vergroenen om zo wateroverlast, hittestress en droogte tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen. Of door uw huis te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Hiervoor is in sommige gevallen ook een subsidie of lening beschikbaar. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn.

 • In en om uw huis:
  • Tegels in uw tuin vervangen door groen
   Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met overlast van water door hoosbuien en langere warmere periodes, waardoor hittestress ontstaat. Dit kunnen we verhelpen door meer water vast te houden in de grond en te zorgen voor meer biodiversiteit (meer verschillende bloemen en planten). Geveltuinen, bloemperken en tuinen met planten − in plaats van stenen - helpen hierbij. De gemeente Goirle neemt deel aan het NK Tegelwippen. Voor inwoners regelen we vanaf mei 2022 maandelijks een tegeltaxi om door groen vervangen tegels bij mensen thuis op te halen
  • U kunt een afkoppelsubsidie aanvragen voor een van de volgende maatregelen:
   • De regenpijp afkoppelen van het riool
   • Een groen dak aanleggen met planten
   • Tegels van uw tuin, terras of oprit vervangen door planten
   • Regenwater opvangen in een regenton, waterschutting of wadi
  • Met een stimuleringslening kunt u geld lenen voor het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of een van de andere maatregelen om uw woning te verduurzamen.
 • In uw buurt:
  • U kunt een subsidie voor ‘duurzame initiatieven’ aanvragen. Dit is een initiatief waaraan een hele straat, wijk of het hele dorp kan deelnemen. Het initiatief is gericht op duurzame energie, energiebesparing, klimaat, biodiversiteit, afvalvermindering of natuur en milieueducatie.

Initiatieven

Heeft u zelf initiatieven op dit gebied, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. We kijken daarbij ook via welke organisatie u in aanmerking kan komen voor subsidie.
De volgende initiatieven zijn al opgezet in Goirle en Riel.

Andere duurzame tips

Verder kunt u ook nog op andere manieren meehelpen aan een duurzame toekomst, bijvoorbeeld door:

 • In de herfst de bladeren in de tuin te laten liggen als compost;
 • Uw afval goed te scheiden;
 • Te kijken of iets dat u nodig heeft ook tweedehands beschikbaar is;
 • Spullen die u niet meer gebruikt naar de kringloopwinkel te brengen;
 • Wat vaker uw auto te laten staan en met openbaar vervoer, deelauto, fiets of lopend op pad gaan.

Meer tips? Bekijk de flyer van Groener Goirle

Gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water en grondstoffen. Omdat we daarmee als gemeente klaar zijn voor de toekomst. We zijn onder andere aan de slag met:

 • Gescheiden inzamelen van grondstoffen (afval)
 • Kiezen voor duurzame oplossingen (waar mogelijk) bij aanpassingen aan de openbare ruimte. Die bijvoorbeeld bijdragen aan het vasthouden van regenwater en het vergroten van de biodiversiteit. Een goed voorbeeld hiervan is het onderhoud aan de wijk ’t Ven-Noord. Waar we zoveel mogelijk hebben gekozen voor duurzame oplossingen (zoals laadpalen voor elektrische auto’s).
 • Energie besparen en duurzaam opwekken:
  • We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen
  • We werken samen met Energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle om in Goirle energiebesparing en duurzaam opwekken van energie te stimuleren
  • REKS we werken met andere gemeenten in de regio samen aan een gezamenlijke strategie voor duurzame energieopwekking en energiebesparing
  • Goirle aardgasvrij we maken een plan om het aardgasverbruik in Goirle te verminderen
  • Zonneparken en windmolens we faciliteren de aanleg van  grootschalige zonneparken

Het klimaat verandert. We hebben vaker langere warmere periodes en hoosbuien. Hierdoor hebben we vaker last van droogte, hittestress en wateroverlast. Maar ook de biodiversiteit (veel verschillende planten en dieren) loopt terug. Anders omgaan met energie is ook nodig, omdat wat we nu doen slecht is voor het milieu. Daarom willen we het gebruik van aardgas terugdringen en op andere manieren gebruiken energie opwekken. Dit doen we als gemeente, maar ook regionaal. Uiteindelijk is dit iets dat alle inwoners raakt. Omdat we met elkaar moeten zorgen dat onze omgeving een fijne plek is en blijft om te wonen. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag of suggestie over de mogelijkheden om duurzaam aan te slag te gaan met uw huis, tuin of buurt? Neem dan contact met ons op via info@goirle.nl.