Evenementenvergunning

Wilt u een sportwedstrijd, straatfeest, popconcert of fancy fair organiseren? U hebt dan meestal een evenementenvergunning nodig. Gaat het om een kleinschalig evenement? Kijk dan of u kunt volstaan met een melding.

Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u in een aantal gevallen een vergunning nodig.

In de volgende situaties is dat het geval:

 • als het evenement voor het publiek toegankelijk is;
 • als het evenement niet voor publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal gesproken wel voor publiek toegankelijk is;
 • als een evenement in een tent, in de open lucht of in een bestaand gebouw wordt gehouden, en deze locatie daar normaal gesproken niet voor bestemd is (onder andere van belang in verband met brandveiligheid in een tent of een gebouw);
 • als er alcoholische dranken worden verstrekt buiten een horecabedrijf;
 • voor (levende) muziek of geluidinstallaties, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
 • als plaatsing van een toiletwagen (in verband met afvoer) nodig is;
 • als verkeersmaatregelen nodig zijn om het evenement te kunnen houden.

U vraagt een evenementenvergunning aan met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Let er op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Dien uw vergunningsaanvraag ruim van tevoren in. Bij voorkeur twaalf weken voor het evenement plaatsvindt, zodat wij tijdig met organisaties kunnen afstemmen.

Voor kleine evenementen, zoals buurtbarbecues op openbaar terrein, kunt u volstaan met een melding van de activiteit.

Het melden van een klein evenement kost u niets. Blijkt uit de melding dat de activiteit niet onder een klein evenement valt, dan kunnen wij u alsnog vragen een vergunningaanvraag in te dienen.

Voorwaarden

We spreken over een klein evenement als:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
 • het evenement tussen 10.00 uur en 00.30 uur plaatsvindt;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23.00 uur;
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of op een andere manier een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
 • er een organisator is en
 • de organisator binnen 14 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan.
 • Een regulier evenement (A-evenement, met vergunning): € 112,40
 • Een evenement met verhoogd risico (B-evenement, met vergunning): € 2678,00
 • Organisatie van (snuffel)markt: € 112,40
 • Klein evenement melden: gratis

Dien uw vergunningaanvraag ruim van tevoren in. Liefst twaalf weken van tevoren. Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Houd daar rekening mee! Wijst de gemeente uw aanvraag om een evenementenvergunning af, dan kunt u bezwaar maken.

Sinds 1 maart 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een evenementenvergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de bijbehorende pagina.