Inwonerpanel Goirle

Laat je mening horen en denk met ons mee!

Meteen deelnemen aan het inwonerpanel.

De gemeente Goirle heeft een inwonerpanel. Dat is een groep inwoners die een aantal keer per jaar met ons meedenkt over actuele thema’s die in onze gemeente spelen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de gemeentelijke dienstverlening of veiligheid in de gemeente.

Wat houdt de deelname in?

Als deelnemer ontvang je een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost je dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een mobiele telefoon, tablet, laptop of computer. De onderzoeken worden uitgevoerd door Het PON & Telos, een onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg. Zij beheren het panel en ondersteunen en adviseren bij het uitvoeren van de onderzoeken.

Wie kunnen er deelnemen aan het inwonerpanel?

Iedereen die in de gemeente Goirle woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. De enige voorwaarde is dat je beschikt over een e-mailadres en toegang tot internet hebt.

Waar lees je over de uitkomsten?

De resultaten van eerdere onderzoeken vindt u op de pagina Uitkomsten onderzoeken inwonerpanel.

Wat doen wij met de uitkomsten?

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen.

Meer informatie

Heb je vragen? Lees dan eerst onze antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem contact op met Mette-Marieke Verschoor via inwonerpanelgoirle@hetpon-telos.nl of bel (013) 5310 610.