Inwonerpanel: denk mee!

Wilt u meedenken over belangrijke onderwerpen in onze gemeente? Word lid van het inwonerpanel. U mag lid worden als u 16 jaar of ouder bent en woont in de gemeente Goirle. Een aantal keer per jaar krijgt u een vragenlijst via e-mail. Het invullen van een vragenlijst duurt meestal niet langer dan 10 minuten.

Wat moet ik weten?

Wie voert het onderzoek uit?

De vragenlijst wordt opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Het PON & Telos. Zij analyseren en presenteren ook de resultaten.

Wat doen we met de uitkomsten?

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren kwamen en wat we hiermee gaan doen.

Onderzoeken afgelopen jaar

Onderzoek openbare ruimte

Om de juiste keuzes te maken in het beheer van de openbare ruimte, hebben wij inwoners gevraagd naar hun mening. De vragen gaan over de tevredenheid over de openbare ruimte en wat inwoners belangrijk vinden. 

De resultaten van het onderzoek (webversie)

De resultaten van het onderzoek (download) (Lees voor)(pdf, 0.3 MB) 

Onderzoek onafhankelijke cliƫntondersteuning

In de gemeente werken enkele onafhankelijke cliƫntondersteuners. Ze zijn er voor alle inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp en ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om ervoor te zorgen dat nog meer inwoners bekend zijn met de onafhankelijke cliƫntondersteuners.

De resultaten van dit onderzoek (webversie)

De resultaten van dit onderzoek (download) (Lees voor)(pdf, 0.2 MB) 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inwonerpanel? Loopt u bij het invullen ergens tegenaan? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op.