Jeugdhulp

De gemeente regelt hulp aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Doorgaans loopt dat prima. Als het (even) niet lukt, dan biedt de gemeente ondersteuning. We doen dat samen met directbetrokkenen en hun omgeving. Dichtbij, snel en eenvoudig als het kan, specialistisch als het nodig is. Uitgangspunt daarbij is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Met eenvoudige vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij professionals die met jeugdigen werken zoals bij de school, het jongerenwerk of het consultatiebureau. Daarnaast heeft onze gemeente Het Dorpsteam als het aanspreekpunt voor iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft. 

Jongerenpunt Midden-Brabant

Jongeren tussen 16 en 26 jaar kunnen ook terecht bij het Jongerenpunt Midden-Brabant. Het Jongerenpunt helpt je verder naar werk, inkomen, onderwijs en zorg. Je kunt ook direct contact opnemen met de Jongerenregisseur via (06) 2180 4783 of binnenlopen bij het inloopspreekuur. Dit vindt elke vier weken plaats in de Bibliotheek Goirle.

De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp. De gemeente zorgt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is, én dat de toegang tot die hulp is geregeld. De gemeente regelt de volgende soorten jeugdhulp:

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische jeugdhulp is regionaal georganiseerd bij Wegwijzer
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg
     

Neem contact op met Het Dorpsteam.