Kwijtschelding belastingen

U ontvangt elk jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Soms kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U kunt de belastingen delen betalen via automatische incasso. In sommige gevallen heeft u recht op kwijtschelding. Dit hangt af van uw inkomen, spaargeld en bezit. U kunt kwijtschelding online bij ons aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U moet de aanvraag indienen binnen drie maanden nadat de gemeente de aanslag heeft verstuurd.

Of u in aanmerking komt, hangt af van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke situatie. U krijgt geen kwijtschelding als u een vermogen heeft. Uw inkomen moet op bijstandsniveau zijn.

Kwijtschelding voor ondernemers

Ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen die zij privé hebben ontvangen. Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk voor de aanslag gemeentelijke belastingen die zakelijk is ontvangen.

Vorig jaar al kwijtschelding gekregen?

Dan ontvangt u een brief of u hier ook dit jaar weer voor in aanmerking komt. Als dit het geval is, dan ontvangt u een aanslagbiljet waarop staat dat u de aanslag niet hoeft te betalen. Het kan ook zijn dat we u vragen om eerst nog bepaalde stukken op te sturen. Dan wordt daarna bekeken of u wel of niet aanmerking komt voor kwijtschelding. Als u alsnog in aanmerking komt, ontvangt u een brief waarin staat dat u niets hoeft te betalen.

Is uw aanvraag vorig jaar afgewezen? Dan moet u dit jaar een nieuwe aanvraag doen.

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • de afvalstoffenheffing
  • rioolheffing (gebruikersdeel)
  • onroerendezaakbelasting voor woningen

Kunt u kwijtschelding niet online regelen? Neem dan contact op met ons. Dit kan via e-mail of telefonisch via 013 5310 610. 

 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen tien dagen na het besluit een beroep indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten:

Contactgegevens Team belastingen